Als wij vertellen dat we trendwatchers zijn, denken mensen in eerste instantie dat we adviezen en inspiratie aanreiken voor mode. Dat trends op alle vakgebieden spelen en dat je er wat aan kunt hebben je daar in te verdiepen, begint tot veel ondernemers langzaamaan door te dringen. Niet zo gek dat het langzaam gaat, want werken met trends anders dan in mode is een jong vakgebied.

 

Verwarrend is daarbij dat trendprofessionals hele verschillende benamingen gebruiken. Ze noemen zich trendwatcher, trendanalist, trendresearcher, futuroloog, trendstrateeg enz. Hier valt nog veel te stroomlijnen en te verduidelijken naar de markt.

 

Opleidingen zoals Fontys International Lifestyles, Lifestyle Transformation Design aan de Willem de Kooning Academy en natuurlijk onze eigen Trendacademy dragen bij aan het ontstaan van een brede basis van de pyramide. Voortrekkers in de punt, de meer gevestigde trendprofessionals en onderzoeksburo’s daaronder en dan veel nieuwe aanwas. Het aantal trendprofessionals groeit met de toenemende vraag vanuit de markt mee.

 


Zoals veel beroepen met een creatieve kant werken er relatief veel eenpitters of kleine buro’s in deze branche. Om niet elke keer zelf het wiel te hoeven uitvinden, om elkaar te inspireren, te informeren en ervaringen en methodieken uit te wisselen is daarom de Dutch Future Society in het leven geroepen. Gedreven door een stel vakgenoten organiseren zij meerdere malen inspirerende bijeenkomsten. Van presentaties door internationale collega’s tot themasessies, van netwerkborrel tot masterclasses.

 

Wij vinden het fijn en belangrijk dat de Dutch Future Society bestaat. Wij zijn dan ook graag aanwezig bij de bijeenkomsten. Wij attenderen ook jou als cursist van de Trendacademy op de bijeenkomsten. Niet alleen haal je er informatie en doe je er inspiratie op, je bouwt ook aan je netwerk!

 

Meer weten over DFS?