Trots op

Onder het terugkerende kopje ’trots op’ geven wij in onze nieuwsbrieven regelmatig aandacht aan één of meer oud-cursisten, die op hun geheel eigen wijze hun trendkennis integreren in hun werkveld. We vonden het leuk deze rubriek hier uit de nieuwsbrief te lichten om zo te laten zien hoeveel verschillende manieren er zijn om met trends te werken in hele verschillende vakgebieden!

Deze stukjes zijn momentopnames en als echte trendprofessionals blijven ze zich ontwikkelen in hun trendwerk. Volg de links om te kijken wat ze nu aan het doen zijn of contact met hen te zoeken.


“Het gaat niet meer alleen om wat we doen, het gaat steeds meer om wat we betekenen, voor mens en maatschappij”.
Rehsma Ghisaidoobe, Dunea

Reshma werkt als adviseur corporate strategie en duurzaamheid bij Dunea, producent van natuurlijk, goed drinkwater en natuurbeheerder. Traditioneel gezien is goed drinkwater een vanzelfsprekendheid in Nederland. De bedrijfsvoering is dan ook in grote mate georganiseerd rondom voorspelbaarheid. Toch werd duidelijk dat er behoefte was aan iemand die een voorstelling maakt van trends en ontwikkelingen; hoe dit verband met elkaar houdt en wat dit betekent voor het bedrijf en sectorbreed. Daarom ging Reshma de Trendacademy volgen om trends aan de hand van beeld te visualiseren en mensen de omgeving als het ware te laten beleven. Met een frisse blik brengt Reshma sindsdien de ontwikkelingen van buiten naar binnen. Inmiddels heeft Dunea een nieuwe koers die veel meer gericht is op de omgeving waarin zij opereert. “Het gaat niet meer alleen om wat we doen, het gaat steeds meer om wat we betekenen, voor mens en maatschappij. In een tijd die snel verandert, worden we als organisatie ondernemender, wendbaarder en verbreden we onze diensten”. Reshma heeft gezorgd voor een structuur waarin Dunea permanent met trends werkt. Zo wordt er gezamenlijk met mensen uit verschillende hoeken van het bedrijf in sessies betekenis gegeven en actie geformuleerd op de verschillende ontwikkelingen. Ook met stakeholders in de regio of in de sector bespreken we trendsignalen en de impact. “Het is heel inspirerend om een organisatie op deze manier de toekomst in te begeleiden”.


“Een trend herkennen is niet voldoende. Ik kijk naar onze missie en pas daar de trends op toe”.
Tjarda Wessels, Republiek

Tjarda werkt als zelfstandig conceptontwikkelaar op het gebied van fashion en retail. Werken met trends is een tweede natuur voor hem. Toch ging hij de Trendacademy volgen om meer grip te krijgen op hoe trends werken, om ze nog beter in te zetten voor zijn werk. Gestrand tussen 2 modules door de pandemie heeft hij ondertussen niet bij de pakken neergezeten: hij opende zijn winkel Republiek aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Zelf zegt hij over de winkel: “Het gaat om

winkelen en even weg mogen zijn in een omgeving die je iets brengt in plaats van iets van je te willen. Binnen de vier muren van Republiek staat empathie centraal: het gaat om de mens die het maakt en degene die het koopt. In tijden waarin bijna alles draait om sustainable vergeten we onze mede mens te vaak die het maakt. Een langdurige relatie tussen maker en consument kan zo ontstaan, met andere woorden slow luxury”. De winkel biedt dan ook mooie en duurzame producten met een verhaal erachter. Daarnaast fungeert ze als galerie. Tjarda: “Zowel voor de winkel als voor de gallery onderzoek en implementeer ik trends. Korte termijn is voor inkoop, lange termijn voor het ontwikkelen van een strategische visie. Een trend herkennen is niet voldoende. Ik kijk naar onze missie en pas daar de trends op toe”.
Republiek website en webshop
Instagram

“Door trends tot in detail te bestuderen, zie ik de wereld zoals die kan zijn. Eerlijk & Kleurrijk. Gezond & Duurzaam. Tech savvy & Doelbewust”
Gaby Fecken | GABLAB trendscenarios

Gaby Fecken

In onze serie van oud-cursisten die op trendgebied aan de weg timmeren dit keer aandacht voor Trendstudio Gaby Fecken. Gaby is oorspronkelijk afkomstig uit de interieurwereld. Hoewel ze ook breder kijkt – wij denken met weemoed terug aan haar module M2-eindpresentatie over (mannen)vlees – maakt ze nu de meters met trendpresentaties op interieurgebied. Zo staat ze onder andere op Show Up, IMM Keulen en Trendz, schrijft ze voor Marketingtribune, geeft ze interviews voor BNR en maakte ze een trendboek voor een grote behangfabrikant. Meer weten over Gaby?


“Ik vind het belangrijk om met mijn werk een bijdrage te kunnen leveren aan een toekomst waarin samen wonen, werken en leven op gezonde, prettige en leefbare  plekken centraal staat”.
Saar van der Spek | Ontroerende zaken

Saar van der Speks passie voor toekomstdenken werd aangewakkerd tijdens een bijeenkomst in 2012 waar professor Transitiekunde Jan Rotmans sprak. Hij vertelde bevlogen over verandering en benoemde dingen die zij ook zag maar waar ze toen nog niet zoveel mee kon. In haar zoektocht naar een manier om deze sensitiviteit voor verandering beter te benutten kwam ze Rozenbrood tegen. Ze volgde de Trendacademy in 2013/2014 vanuit een passie voor visuele cultuur en toekomstdenken. Saar werkte destijds als freelance programmamaker in de culturele sector.
Een paar maanden nadat ze de Trendacademy afrondde, werd ze docent trend research aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Daarnaast bleef ze freelancen. Het speelveld tussen kunst en design, wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft haar interesse. Dat zie je in de onderwerpen die ze aansnijdt: de toekomst van de overheid, werk, wonen maar ook de toekomst van medemenselijkheid, traagheid en stilte als onmisbare waarden voor een menselijke toekomst.
Vanaf 1 januari 2021 stort Saar zich volledig op haar eigen bureau Ontroerende zaken met als doel trendonderzoek en toekomstverkennen voor een sociale en veerkrachtige samenleving.
www.ontroerendezaken.nl
https://www.linkedin.com/in/saarvanderspek/


“Het volgen van trends is interessant, maar veel belangrijker is om de impact daarvan op het werkveld te achterhalen. Daarmee draag ik op een zinvolle manier bij aan het op de juiste manier opleiden van studenten”.
Sandra Mathijssen

Socioloog en marktonderzoeker Sandra Mathijssen vond verdieping en verrijking tijdens het volgen van de Trendacademy modules. Nog voor het afronden van module 3 in 2017 ging ze aan de slag als trendonderzoeker bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Een nieuwe functie waarin ze het trendonderzoek zelf mocht opstarten en vormgeven. Ze brengt bij SBB trends en ontwikkelingen in kaart van de diverse branches waarin MBO studenten terecht komen, om bij te dragen aan een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Voor 500 beroepsopleidingen een uitdagende klus! Inmiddels signaleert en analyseert ze met haar trendteam niet alleen trends en ontwikkelingen, maar leggen ze ook meer de focus op het toepassen van de trendinzichten. Zo gebruiken collega’s de inzichten voor het vernieuwen van de vereisten waar een opleiding aan moet voldoen en worden ze regelmatig gevraagd om het zelf ontworpen SBB trendspel te faciliteren met groepen docenten. Met dit spel kan de impact van trends op de invulling van opleidingen concreet worden gemaakt. Ook is gestart met een ROC om de mogelijkheden te verkennen om op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te komen tot nieuwe opleidingen die toekomstbestendig zijn.
SBB Trendrapportages s.mathijssen@s-bb.nl


“Ik rek graag je denkspier op en reik mijn publiek een puntenwolk aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen om ze op hun eigen manier te verbinden voor het eigen bedrijf en/ of omgeving”.
Sicco Maathuis, Brightling

In 2017 en 2018 volgde Sicco Maathuis M1, M2 en M3. Zo werd zijn passie en plezier voor trendonderzoek bevestigd en steviger onderlegd. Hieruit is zijn trendonderzoekbureau Brightling ontstaan. Gericht op trendonderzoek, blogs, presentaties, lezingen & workshops met veelal een technologische inslag. Hiermee rekt Maathuis graag de denkspier op. Hij reikt zijn publiek een puntenwolk aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen om ze op eigen manier te verbinden voor het eigen bedrijf en /of omgeving. Als mensen het wensen om gechallenged, gecoached en begeleid te worden, kan hij ook begeleiden om de eerste stappen hierin te zetten.
Momenteel is hij bezig met een nieuwe lezing te ontwikkelen, ook weer met een technologische inslag en denkspieroprekkend. “Het is tijd om te stoppen met verzamelen en te starten met creëren. *zucht* 😉 ” sicco@brightling.eu en de website


” Twee jaar lang werkten wij intensief samen aan ons grote trendonderzoek naar de toekomst van seks”.
Jeanneke Scholtens en Mabel Nummerdor

Jeanneke Scholtens & Mabel Nummerdor
Jeanneke had haar sporen al verdiend met haar evenementenburo Zorro voor zij met de Trendacademy begon. In de laatste module van de Trendacademy ontmoette zij Mabel, gepokt en gemazeld in marketing. We zagen voor onze ogen het project geboren worden en dat eind mei het licht zag: hun boek Holy Fuck over de toekomst van sex. Wij hebben veel bewondering voor Jeanneke en Mabel die de kennis en vaardigheden die ze opdeden bij de Trendacademy fantastisch hebben ingezet in dit mooie project!


“Hoe meer er verandert op korte termijn, hoe meer een visie op lange termijn zich opdringt”.
Christophe Kempkes | ShiftN

Als financieel expert en voormalig bankier wilde Christophe Kempkes in 2018 via de Trendacademy ervaren hoe het is om de toekomst te verkennen via de verrijkende blik van beeld, taal en cultuur. Eerder als systeemdenker dan als trendwatcher roert hij zich nu op strategisch niveau via zijn toekomstonderzoeksbureau ShiftN: ‘In een complexe wereld waar alles met elkaar verbonden is, snakken organisaties naar inzichten inzake het ‘besturingssysteem’. Alleen dan kan je werk maken van systemische innovaties en voorbij de waan van de dag kijken. Hoe meer er verandert op korte termijn, hoe meer een visie op lange termijn zich opdringt’.

ShiftN bevindt zich op het snijpunt van samenleving, economie en technologie. Zo werken we op dit moment aan een onderzoek over hoe de toekomst van het burgerschap er kan uitzien in een door data aangestuurde maatschappij. Hierbij diepen we mogelijke toekomsten uit waarin dat burgerschap versterkt kan worden.

Verwacht geen dystopische scenario’s maar wel modellen die waarde creëren. Dergelijk canvas laat organisaties toe ambitieuze open innovatie platformen te ontplooien. Niet de omvang van een individuele onderneming maar wel de kracht van impact bepaalt de slaagkansen van een organisatie en het platform waar ze deel van uitmaken. In een tijdvak waarin burgerplicht, privacy, solidariteit en democratie in het verweer zitten, is het van belang dat ook commerciële organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Ook in hun eigen belang. Of zoals Paul Polman, voormalig CEO Unilever, het gebald stelt: Business cannot survive in societies that fail.
Lees hier meer over de visie van Christophe: Investeer in capaciteit voor toekomstverkennen


“Wat doe je als je een platform bent waarin je trends en trendwatchers met elkaar verbindt en over het voetlicht te brengen en er is een pandemie? Dan realiseer je je dat heel veel mensen behoefte hebben te weten hoe de toekomst eruit gaat zien”.
TrendConnection

TrendConnection

In onze TrendConnection appgroep deden we de oproep om visies aan te leveren op het leven na corona. TrendConnection bestaat uit (oud)cursisten van de Trendacademy. Allemaal experts op een specifiek vakgebied en getraind in het signaleren en duiden van trends. Interessant dus om hun perspectieven te lezen op de gevolgen van de pandemie voor hun vak- of interessegebied! De bijdragen hebben we gebundeld in een trendrapport: Post corona. Dit rapport is gratis op te vragen via office@rozenbrood.nl.
De bijdragen beslaan verschillende onderwerpen en verschillende toekomsthorizons. Het is een mooie staalkaart geworden van wat toekomstdenkers je aan informatie, handvatten en inspiratie kunnen bieden.
We zijn dan ook heel trots op Simone Brommet, Nouschka van der Burg, Hiske de Jong, Rosemarie Konijnenburg, Sicco Maathuis, Melanie van Polen, Astrid Schiepers, Danielle Schreurs, Marie-Gon Vos, Daphne Story, Mieke Strikker en Tjarda Wessels.

” Ik leerde lezen en kijken op een manier die voor mij totaal nieuw was”.
Julia Brants, GIVEAPON

Julia Brants is grafisch ontwerper. Ze volgde in 2016/2018 twee modules op de Trendacademy. Ze werd geen trendwatcher maar gebruikte de kennis en inzichten die ze opdeed voor het starten van een nieuw bedrijf. En voor het maken van nieuw vrij werk.
Ze vertelt: “Terugkijkend op de Trendacademy kan ik nu zeggen dat het mijn blik verruimd heeft. Ik leerde lezen en kijken op een manier die voor mij totaal nieuw was. Geïnspireerd door de opdracht in module M1 om je eigen signaleringen vast te leggen, ging ik weer autonoom werk maken.
Onlangs heb ik het merk ‘GIVE A PON’ opgericht. Ik was op Kreta en viel daar voor de kleurrijke folkore pantoffels. Ook een jongere social media collega Denise kwam hiermee thuis. Daarna zag ik bij Lidewij dat folkore weer terug zou komen. Ook las ik in het NRC dat mensen in deze tijd extra behoefte hebben aan ‘binnen in huis een veilige warme plek creëren’. Zo ontstond GIVE A PON, samen met mijn collega. De pantoffels worden handgemaakt in een klein atelier in Griekenland. Onze webshop is open vanaf november. We hebben een vliegende start hebben gemaakt. De eerste week belde Hutspot en nu liggen onze pantoffels in vijf winkels; deze maand staan we in het vakblad Schoenvisie, de Flow en Libelle. Tijdens ShowUP waren we een van de StartUps en te zien op de trendpresentatie van Jan de Trendman!


“We leven in een tijd van schuivende panelen”.
Eva Beltman | Trendwatch.nu

Socioloog en bedrijfskundige Eva Beltman werd na het volgen van de Trendacademy de trendwatcher van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Een nieuwe rol, die haar op het lijf geschreven is. Daarnaast doet ze in haar bedrijf trendwatch.nu andere opdrachten om bedrijven ’toekomstfit’ te maken. Op dit moment is ze gefascineerd door de natuur: “We leven in een tijd van schuivende panelen. Dit zien we terug in machtsverhoudingen, economische modellen en ook hoe wij ons verhouden tot de natuur. Innovaties worden in de fashion, food, transport, architecture en health gezocht in de natuur; de natuur als meesterontwerper. Bijvoorbeeld hoe het gedrag van planten de watervoorziening van gebouwen kan verbeteren, greenvalue. We doen onderzoek naar hoe dit door de eeuwen heen is geëvolueerd (backwards), creëren slimme innovaties (forwards) en zetten het in voor klimaatbestendig leven (greenwards). Plantificeren heeft de toekomst óf de Becel reclame; planten zijn de toekomst!”
Tijdens dit trendonderzoek begeleiden zij Eva op weg naar haar rol als ‘nature’s trendwatcher’: #futurefitness!
Eva.Beltman@TRENDWATCH.NU  •  Interview


“Design is een waardevolle tool om mensen aan het denken te zetten over mogelijke toekomsten”.
Tessa Petrusa

Niet iedereen die de trendacademy gedaan heeft, wordt trendwatcher. Oud-cursist Tessa Petrusa gebruikt haar trendkennis en -ervaring zowel in lesgeven als in het ontwerpen van innovatieve materialen. Graag daarom de schijnwerper op deze dame!

Tessa Petrusa is begonnen met de Trendacademy op aanraden van een van haar docenten bij Academie Vogue. Na het afronden van de Trendacademy kreeg ze een baan als trenddocent bij Fontys Hogescholen. Tijdens haar werk heeft ze een master Industriële Vormgeving afgerond. Sinds kort heeft ze haar eigen studio, waar ze zich bezighoudt met het creëren van 4d prints. Ze heeft de ambitie een toekomst met zachte robotica te realiseren. Haar werk was al te zien op de Dutch Design Week 2018, Material District en Interzum Keulen. In november is haar werk te zien op de Subcontractor Fair in Zweden bij de stand van Haute Innovation. www.tessapetrusa.com


“Navigeren door een onzekere toekomst vraagt om anders denken en handelen in organisaties”.
Danielle Schreurs, Futuremap

Danielle Schreurs heeft jarenlang gewerkt als organisatieadviseur en HR projectmanager. Door haar fascinatie voor menselijk gedrag, maatschappelijke verandering en innovatie startte ze in 2016 met de Trendacademy. Nog tijdens de opleiding zegde ze haar baan op en besloot ze haar bedrijf FutureMap te starten. Hiermee verkent ze de toekomst van werken en leren. Het is het haar missie om organisaties toekomstbewuster te maken. Vooral als het gaat over de rol van de mens in de werk- en leeromgeving. Hier kun je een interview met haar lezen. Meer weten over FutureMap?


“Het mooiste wat ik heb geleerd op de Trendacademy, is dat ik mensen bewust wil maken van een veranderende wereld”.
Melanie van Polen

In 2016 startte Melanie van Polen met de Trendacademy waar zij de liefde voor het trendwatchen heeft ontdekt. Nog tijdens de opleiding heeft ze haar trendbureau Meet the Future opgezet, waarmee ze organisaties helpt bij het zien én inzetten van toekomstkansen. Met haar specialisatie op gebied van duurzaamheid en technologie geeft zij o.a. trendpresentaties. Maar als je organisaties helpt bij het relevant blijven, moet je dat zelf ook doen. Daarom introduceert ze in dit nieuwe jaar trendwebinars. Geen marketingtruc waar je achteraf nog niks weet, maar een webinar gelijkwaardig aan een trendpresentatie. Waar je vanaf je eigen locatie op een interactieve manier over verschillende onderwerpen je kunt laten bijpraten. Contact

 

Inmiddels gebruikt Melanie haar trendkennis als basis voor haar schilderijen, die het uitgangspunt vormen voor het gesprek over de toekomst. Samen met kunstmatige intelligentie ontwerpt ze digitale portretten van mensen die niet bestaan en brengt ze tot leven op het schildersdoek. Meer informatie