In deze dynamische tijd is meer dan ooit duidelijk dat organisaties naar de toekomst moeten kijken en flexibel met hun plannen moeten omgaan. Het is dus hoog tijd om toekomstdenken een vaste plek te geven in uw organisatie. Rozenbrood en de Trendacademy bieden trendtrainingen op maat om dat doel te bereiken.
In samenspraak met u maken we een programma. Van 1 dag tot een meerdaagse, van een module tot een jaarlijkse opfrissessie met trendimpulsen, alles is mogelijk

We selecteren die methodieken en technieken die we relevant achten voor een specifieke opdrachtgever en bieden die aan in interactieve, speelse werkvormen.

 

Resultaat van de training is een groep frontrunners die signalen van de veranderende wereld sneller oppikt en terug kan geven aan de organisatie. Ze kunnen uitzoomen uit de dagelijkse praktijk van hun werk en in een helikopterview kijken naar veranderingen en vernieuwingen. De gemeenschappelijke tools en taal die ze in de trainingen aangereikt krijgen, maken het makkelijk om hierover met elkaar en met de organisatie te communiceren.


Incompany trendtrainingen
De trendtrainingen bevatten o.a. de volgende elementen:

  • Bewustwording van trends
  • Aanleren van het trendtheoretisch systeem
  • Ordenen van eigen expertkennis in datasysteem
  • Nieuwe trendkennis van buiten de branche leren doorvertalen naar de eigen branche
  • Samenbrengen van de trendkennis van het team in de Trendmatrix©

Rozenbrood & Trendacademy
De trendwatchers van Rozenbrood werken voor overheden en bedrijven. Sinds 10 jaar hebben zij daarnaast hun eigen opleiding: de Trendacademy.
De Trendacademy is een kleinschalig, hoogwaardig modulair trendtrainings programma. In 18 bijeenkomsten van een dagdeel leren de deelnemers de trendtheorie en passen die toe op hun eigen praktijk.

Rozenbrood en de Trendacademy zijn twee verschillende grootheden: Rozenbrood richt zich op het aanbieden van toekomst perspectieven; de Trendacademy richt zich op het trainen van vaardigheden om die perspectieven zelf te kunnen schetsen.

We merken nu dat bedrijven en overheden ons niet alleen vragen wat de toekomst hen gaat brengen, maar ook hoe zij daar zelf beter grip op kunnen krijgen. Trendinformatie en trendtraining komen daarmee steeds meer in elkaars verlengde te liggen.

De toenemende vraag naar incompany trainingen beantwoorden wij met maatwerktrainingen, geënt op het doel en de doelgroep van de training. Wij putten daarvoor uit de rijke ervaring die we hebben met het trendtrainen van volwassenen.

 

Wij werkten onder andere al met BrandLoyalty, Makro Kerstpakketten, Belastingdienst directie
Innovatie & Strategie, Océ, Ministerie van Defensie, Openbaar Ministerie en de Gemeente Amsterdam. Ook dragen we bij aan leiderschapstrainingen bij de Baak.

“We hebben de trendtraining bij ROZENBROOD met plezier gevolgd. De ochtend die jullie verzorgd hebben, heeft onze dag t.a.v. de ontwikkeling van een meerjarenstrategie positief beïnvloed. Ik denk dat we meer tot de kern van onze werkzaamheden zijn gekomen hierdoor.”
Patricia Stercken – Stafmedewerker Kwaliteitszorg, GGZ Oost Brabant
•  •  •
“Na Rozenbrood al vele jaren gevolgd te hebben was het mooi om te zien dat aan alle verwachtingen werd voldaan. Ze hebben voor ons in zeer korte tijd een inspirerende op maat gemaakte presentatie gegeven. Het materiaal in de daarop aansluitende workshops was zeer goed gekozen. Een extra compliment is voor de snelle manier waarop ze de digitale mogelijkheden konden gebruiken van het door ons gebruikte platform.”
Frederik Evelein – Teamleider financiële instellingen / grote ondernemingen Amsterdam – Belastingdienst
•  •  •
De training is heel duidelijk opgebouwd, vanuit Trendtheorie & Trendbesef naar Trendbegrip & Trendwaarden en uiteindelijk naar het uitwerken van een Trendmatrix voor cases. Het bleek dat wij allemaal van nature in staat zijn om trends te ontdekken, maar nu weten we ook hoe we trends kunnen analyseren en toepassen op de concepten voor onze loyalty programma’s. Een trendanalyse (welke trends zien wij op welke niveau?) is inmiddels een vast onderdeel geworden van onze Category Strategy Plans.”
Jeanine Koetje – Teamlead Product Management BrandLoyalty