AFVAL OF GRONDSTOF

That’s the question.

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat we daar nog niet zijn, blijkt uit het Circularity gap report. [1] In dit artikel staat de bouwsector centraal. Drie voorbeelden waarbij het de vraag is of het afval of grondstof is.

 

Urban mining

Denk je bij oogsten nog aan een boer op zijn akker: Think again. Oogsten of ‘urban mining’ is een nieuwe manier om aan bouwmaterialen te komen. In plaats van een gebouw af te breken of te slopen, worden door demontage bouwmaterialen ‘gewonnen’ om in nieuwe gebouwen hergebruikt te worden. Het oude gebouw dient daarbij als ‘donor’ voor het nieuwe gebouw.

 

Een mooi voorbeeld hiervan is de demontage van het cilindervormige torengebouw de Satelliet van De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Tijdens de Dutch Design Week 2021 presenteerde een aantal architecten hun verkennende ontwerp voor een tweede leven van de zo gewonnen bouwmaterialen. [2]

 

Circulair bouwen

Een circulair gebouw dat al af is, is Buitenplaats Brienenoord in Rotterdam.

Architecten van Superuse Studios slaagden er uiteindelijk in om 90% van de materialen van het oude gebouw, inclusief de fundering, her te gebruiken. [3]

 

Marktplaats en database voor circulaire materialen

Met de toenemende belangstelling voor circulair bouwen, ontstaat ook de behoefte om meer zicht te krijgen op te oogsten of al geoogste materialen. De gemeente Apeldoorn heeft haar database met alle bouwmaterialen in de openbare ruimte gekoppeld aan een digitale marktplaats gemaakt voor circulaire materialen. [4] Maar ook commerciële partijen richten zich op het bijeen brengen van vraag en aanbod van circulaire materialen, waaronder het online platform www.oogstkaart.nl van het bedrijf NewHorizon.[5] Het afval van de een wordt zo grondstof voor de ander. De ambitie van Nederland voor een circulaire economie komt zo weer een stapje dichterbij.

 

Yvonne

31 maart 2022