test WECONOMY

De presentatie ‘Groeten uit’ kreeg zijn neerslag in het trendboek ‘Groeten uit’. Dat ligt bij de gemeente Sluis ter inzage voor iedereen die zich wil laten inspireren. Een pocketversie is beschikbaar voor alle deelnemers aan de workshops die horen bij dit project. Het fungeert als een samenvatting van de uitgebreidere informatie in het boek. Daarnaast is er een klein werkboekje waarin de methodiek wordt uitgelegd om nieuwe concepten te ontwikkelen. Bij de trendpresentatie en Workshop ´Weconomy` maakt ROZENBROOD een klein inspiratieboekje.

Groeten uit In de trendpresentatie ‘Groeten uit’ presenteerde ROZENBROOD een aantal thema’s en scenario’s, gekoppeld aan de gebieds-DNA onderzoeken die al in opdracht van de gemeente Sluis waren uitgevoerd. De speerpunten uit het Aktiviteitenplan Recreatie en Toerisme 2.0 waren mede richtinggevend bij de ontwikkeling van de nieuwe positioneringen.

De positioneringen kregen de vorm van 8 scenario’s. Die delen een aantal waarden, maar leggen daarnaast elk een andere nadruk op de kwaliteiten van het gebied en baseren zich andere trends, thema’s en doelgroepen. Sommige waren meteen uitvoerbaar, andere meer op de toekomst gericht, omdat er meer voor ontwikkeld en georganiseerd moet worden.

Aan de verzamelde ondernemers van het gebied was het de taak zich in een workshop te buigen over de keuze: welk scenario past het best? Zij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat ze niet voor maar een scenario wilden kiezen. Ze realiseerden zich dat hun woon- en werkgebied in de zomer een ander scenario zou kunnen uitvoeren dan in het laagseizoen. Dat er in bepaalde delen van het gebied, omdat het zo veelzijdig is, tegelijkertijd verschillende scenario’s kunnen worden ingezet. Ze besloten een aantal scenario’s verder uit te werken. Vanwege de veelzijdigheid van het gebied, maar ook vanwege de verschillen in en buiten het toeristenseizoen.
[/column] [column width=”300px” padding=”10px”]

Veilig avontuur In dit scenario positioneert West Zeeuws-Vlaanderen zich als zowel veilig als avontuurlijk. Het is een tuin die is ingericht voor outdoorbeleving in alle seizoenen: voor strand, voor sport en sportevenementen, zoals mountainbike tracks, geocaching, zeilen, vissen, boarding/surfing op strand en zee. Er is veel mogelijk, zowel op beginners- als op gevorderdenniveau. Ook de rijke geschiedenis kan outdoor en online actief beleefd worden. Door middel van applicaties en spellen ter plaatse maar ook op het internet vanaf andere locaties, op het moment dat je niet in het gebied zelf bent. Begeleiding en training is er desgewenst voorhanden, vanzelfsprekend door experts. Ook de nazorg is goed geregeld.

Back to basics Het groene en het zoute leven staan in dit scenario centraal. De bijna romantiek van het boeren- en vissersleven als onbereikbaar ideaal voor de hedendaagse stedeling. Het trekt de stedeling met een groen hart, die in zijn drukke leven doet wat hij kan doen om een steentje bij te dragen aan duurzaamheid in het algemeen en het vergroenen van zijn eigen levensstijl in het bijzonder. Graag wil deze stedeling meekijken met de boeren en de vissers. Hoe doen ze het? En wat kan ik ervan leren? Dit leren kan bijvoorbeeld door mee te doen, door medeverantwoordelijkheid te dragen en mede-eigenaar te zijn. En vooral ook mee te beleven.

Food Na een korte beschrijving van het proces tot dan toe bracht ROZENBROOD in het kort de belangrijkste consumententrends over het voetlicht. Daarna analyseerden ze in het algemeen een aantal inspirerende voorbeelden op het gebied van food, die net als de consument voorheen onverenigbare waarden lijken te combineren. In de aansluitende workshop gingen de ondernemers zelf aan de slag met het analyseren van concepten en het maken van de vertaalslag van die concepten naar het eigen gebied, de eigen sector of eigen bedrijf.

Weconomy De megatrends van globalisering, urbanisering en vergrijzing krijgen ook hun weerslag in West Zeeuws-Vlaanderen. De veranderende wereldeconomie maakt dat nadenken over de toekomst meer dan ooit noodzakelijk is: hoe gaan we geld verdienen? Hoe zorgen we voor elkaar, en voor de aarde?
In de sessie van 17 februari 2016 over de toekomst van West Zeeuws Vlaanderen keken we naar wat de ‘Weconomy’ het gebied kan brengen. Is het mogelijk het gebied als onafhankelijke economie te zien? Hoe kunnen goederen en diensten met elkaar gedeeld worden buiten of naast de gebruikelijk kapitaalstromen? Hoe kan het gebied een bijdrage leveren aan het verminderen van de opwarming en vervuiling van de aarde?
‘People’, ‘planet’ en ‘profit’ stonden centraal. In de workshop bouwden de deelnemers aan de mogelijkheden voor het creëren van een duurzame, tot op zekere hoogte zelfvoorzienende economie voor West Zeeuws Vlaanderen.