TRENDWORK

Trendwork is een interactieve trendpresentatie waarin we de trendtheorie overbrengen in verkorte presentatie. Wat zijn trends? Hoe ontwikkelen ze zich? Hoe kun je ze waarnemen? En wat kun je ermee, zowel op de korte als lange termijn?

 

Idealiter wordt de presentatie direct gevolgd door een trendtour en/of werksessie, zodat de deelnemers de theorie meteen aan de praktijk kunnen toetsen. Ze zien hoe de theorie werkt, hoe ze een kader biedt voor waarnemingen en krijgen inzicht in de trendkennis van andere deelnemers.

 

Trendtour

Gewapend met de mindset van een trendwatcher gaan de deelnemers na een korte instructie op verschillende manieren trends spotten, bijvoorbeeld in woord, beeld en gedrag. Dit kan in elke stad in Nederland.

 

Ze krijgen hiervoor een deel van de stad toegewezen -eventueel met een thema-  en een toolkit. In de toolkit staan de opdrachten duidelijk verwoord en zijn voor het betreffende stadsdeel al enkele te bezoeken highlights aangegeven. De trendwatchers van Rozenbrood zijn telefonisch standby voor dringende vragen.


Verwerksessie

In dit onderdeel plaatsen de deelnemers de in de trendtour opgehaalde informatie in de trendtheoretische kaders zoals we die hebben aangereikt. Ze maken een visuele presentatie voor de overige deelnemers. Hiervoor maken ze onder andere gebruik van hun eigen foto’s die ter plekke naar een mobiele fotoprinter gestuurd kunnen worden. Eventueel kunnen deze presentaties plenair worden teruggekoppeld. Anders kunnen de deelnemers een rondgang maken langs de andere presentaties. De trendwatchers van Rozenbrood begeleiden de sessie.

 

Trenddiscovery

Onder deze naam biedt de Rozenbrood Trendacademy trendtrainingen op maat aan voor bedrijven. Al een decennium lang trainen wij mensen op onze Trendacademy in het signaleren van trends en het duiden en toepassen. Het reguliere programma beslaat 18 dagdelen. Dat is voor teams in bedrijven te lang. Voor hen stellen wij dus een in company training samen, geënt op het doel van de training en de natuurlijk de deelnemers.

 

U leest hierover meer op de website van de Trendacademy.


Trendwork kan worden ingezet voor verschillende groepen en voor verschillende doelen. Variërend van een dagdeel waarin teambuilding en iets leren hand in hand gaan, tot een serieuze eerste stap naar het werken met trends binnen een organisatie. In dat laatste geval kan de trendtour ook gethematiseerd worden desgewenst.

 

Rozenbrood zette Trendwork onder ander in voor de heisessie van de Concerndirecte Innovatie & Strategie van de Belastingdienst.