TRENDPRESENTATIES
De trendpresentaties bestaan uit inspirerende verbeeldingen van prognoses. Ze kunnen het prikkelende begin van een congresdag zijn om iedereen te activeren. Of een inspiratief en ontspannen einde van een dag, waarin ruimte gemaakt wordt voor nieuwe zienswijzen. Zodat de hoofden ook ’s avonds door bruisen en de nieuwe dag onverwacht nieuwe ideeën brengt.
Trendpresentaties bieden gefundeerde aanzetten voor mogelijke nieuwe positioneringen, scenario’s en concepten.
Het is belangrijk dat de geboden informatie gepaard wordt aan de kennis van de deelnemers. Dit kan door gezamenlijk de informatie op een speelse manier door te werken.


TRENDDOELEN
Trendpresentaties kunnen worden ingezet voor verschillende doelen:

 • een overzicht geven van huidige ontwikkelingen in het algemeen of op een specifiek gebied
 • het schetsen van een toekomstbeeld
 • inspiratie bieden voor nieuwe producten of diensten
 • teambuilding
 • input geven om concepten te ontwikkelen
 • richting geven aan strategie

Graag brengt ROZENBROOD samen met u het doel en de doelgroep van uw bijeenkomst in kaart. We maken dan een passende presentatie- en werkvorm.


TRENDIMPLEMENTATIE
Alle mooie beelden en alle inspiratie ten spijt: wat heb je aan een trendpresentatie als je de aangeboden informatie niet kunt toepassen?
ROZENBROOD stemt de presentaties en presentatiewijze vanzelfsprekend af op doel en doelgroep van de bijeenkomst. Een presentatie moet landen bij het publiek zodat ze zelf met de bouwstenen ervan aan de slag kunnen en ook hun eigen kennis en ervaring kunnen invoegen.
Graag biedt ROZENBROOD handreikingen voor het toepassen van de trendkennis in de vorm van workshops op maat, trendconsulten of door het spelen van ons eigen Trendspel. Meer informatie vindt u onder ‘werk’.


TRENDPRODUCTEN
Afhankelijk van doel en doelgroep van uw bijeenkomst kan ROZENBROOD u de volgende producten bieden:

 • inspirerende trendpresentaties
 • workshops om de geboden informatie door te werken en te implementeren
 • trendconsult waarin ROZENBROOD in een dagdeel uw plan toetst aan de trendkaart
 • trendwatcher aan tafel
 • trendrapport op maat
 • trendboeken op maat
 • trendtraining om zelf trends te spotten
 • leren trendwatchen op de Trendacademy of door een incompany training op maat
 • inspiratie van nieuw trendtalent op ons event ‘Picturing the future’