MAATWERK
Rozenbrood doet onderzoek om de specifieke vragen van opdrachtgevers te beantwoorden. Afhankelijk van het doel, de doelgroep en tijdshorizon zetten we verschillende methoden en technieken in om onze informatie en visie over te brengen en te laten landen.

 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de methoden en technieken die wij zoals gebruiken en de producten die wij kunnen leveren

TRENDPRESENTATIES
De trendpresentaties bestaan uit inspirerende verbeeldingen van prognoses. Ze kunnen het prikkelende begin van een congresdag zijn om iedereen te activeren. Of een inspiratievol en ontspannen einde van een dag, waarin ruimte gemaakt wordt voor nieuwe zienswijzen. Zodat de hoofden ook ’s avonds door bruisen en de nieuwe dag onverwachts nieuwe ideeën brengt.
Trendpresentaties bieden gefundeerde aanzetten voor mogelijke nieuwe positioneringen, scenario’s en concepten.
Het is belangrijk dat de geboden informatie gepaard wordt aan de kennis van de deelnemers. Dit kan door gezamenlijk de informatie op een speelse manier door te werken.


TRENDDOELEN
Trendpresentaties kunnen worden ingezet voor verschillende doelen:

 • een overzicht geven van huidige ontwikkelingen in het algemeen of op een specifiek gebied
 • het schetsen van een toekomstbeeld
 • inspiratie bieden voor nieuwe producten of diensten
 • teambuilding
 • input geven om concepten te ontwikkelen
 • richting geven aan strategie

 

Graag brengt ROZENBROOD samen met u het doel en de doelgroep van uw bijeenkomst in kaart. We maken dan een passende presentatie- en werkvorm.

METHODEN EN TECHNIEKEN

Rozenbrood maakt gebruik van:

 • forecasting
 • backcasting
 • future personas
 • Delphi methode
 • cross referencing
 • wild cards
 • evidence wall
 • future fiction

TRENDIMPLEMENTATIE
Alle mooie beelden en alle inspiratie ten spijt: wat heb je aan een trendpresentatie als je de aangeboden informatie niet kunt toepassen?
ROZENBROOD stemt de presentaties en presentatiewijze vanzelfsprekend af op doel en doelgroep van de bijeenkomst. Een presentatie moet landen bij het publiek zodat ze zelf met de bouwstenen ervan aan de slag kunnen en ook hun eigen kennis en ervaring kunnen invoegen.

 

Vormen van trendimplementatie:

 • trendkaarten analyseren
 • quick concepting spel
 • scenariospel

TRENDPRODUCTEN
Afhankelijk van doel en doelgroep van uw bijeenkomst kan ROZENBROOD u de volgende producten bieden:

 • inspirerende trendpresentaties
 • workshops
 • roadmaps
 • incompany trendtraining op maat
 • incompany scenariotraining op maat
 • trendrapport op maat
 • trendboeken op maat
 • trendtraining om zelf trends te spotten
 • leren trendwatchen op de Trendacademy