Djenny Brugmans | Partner

Djenny Brugmans is geboeid door maatschappelijke vraagstukken en nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Ze is gedreven om trendonderzoek als tool inzetbaar en toegankelijk te maken voor organisaties en zo handreikingen te geven voor oplossingen.
Bij ROZENBROOD doet Brugmans trendonderzoek en ontwikkelt implementatievormen, zoals het ROZENBROOD Trendspel en Trendmodel. Zij is daarnaast verantwoordelijk voor  de vormgeving van de presentaties, de werkvormen en de huisstijl.
Naast haar werkzaamheden voor ROZENBROOD Prognose & strategie is ze hoofddocent bij de ROZENBROOD Trendacademy.

 

Djenny Brugmans is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van 1996 tot 2008 was zij partner in Springvorm, ontwerpbureau voor concept en design. Ze werkte daar als vormgever en concept-ontwikkelaar.
In 2005 deed zij de postopleiding Prognose & Strategie aan Stylingacademie Artemis.
Zij volgde de opleiding Master of Design Management aan het Eurib Instituut te Rotterdam. In de periode 2012-2014 was zij voor twee dagen per week als docent trendonderzoek verbonden aan Fontys International Lifestyle Studies.


Nanon Soeters | Partner
Nanon Soeters studies en werk staan allen in het teken van de interpretatie van beeld. Ook binnen ROZENBROOD bestudeert ze de hedendaagse beeldcultuur als bron van vroege voorbodes van de veranderende samenleving. Na verificatie met meer kwantitatief onderzoek, ontwikkelt zij scenario’s op basis waarvan opdrachtgevers meer grip krijgen op mogelijke toekomsten. Beeld speelt hierin vanzelfsprekend een grote rol.
Naast haar onderzoekswerkzaamheden is Soeters hoofddocent bij de ROZENBROOD Trendacademy.

 

Nanon Soeters studeerde Kunstgeschiedenis (drs) en Kunstbeleid & Management (drs) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze studies boden haar de mogelijkheid de wisselwerking tussen de creatieve wereld en die van het bedrijfsleven/ overheid nader te onderzoeken.
Na haar studies werkte ze als adjunct-secretaris internationale culturele betrekkingen bij de Raad voor de Kunst, als beleidsmedewerker beeldende kunst bij de gemeente Amersfoort en als zelfstandig kunstadviseur in haar eenmansbedrijf I-orlando.
Naast haar werk volgde ze een opleiding tot concept-stylist en deed ze de postopleiding Prognose & Strategie, beide bij Styling Academie Artemis.


Trendconnecties
Rozenbrood beschikt mede door het werk op de Trendacademy over een uitgebreid netwerk van trendprofessionals en experts met trendkennis. Voor opdrachten waarvoor extra specifieke expertise of bijzondere vaardigheden nodig zijn, doen we graag een beroep op dit netwerk.

 

Onder het mom van TIO (trendwatcher in opleiding) of TIA (trendwatcher in actie) werkt er dan iemand met ons mee.

 

In het verleden waren dat onder andere:

  • Melanie van Polen van Meet the Future
  • Eva Lindfors van Matter of Space
  • Iris Havekes van C-More
  • Cecile Cremer van Wandering the Future