Djennny Brugmans | Partner
Djenny Brugmans is geboeid door maatschappelijke vraagstukken, nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en gedreven om trendonderzoek als tool inzetbaar en toegankelijk te maken en daarmee handreikingen te geven voor oplossingen.
Bij ROZENBROOD doet Brugmans trendonderzoek en ontwikkelt implementatievormen, zoals het ROZENBROOD Trendspel en Trendmodel. Zij is verantwoordelijk voor de vormgeving van de presentaties.
Naast haar werkzaamheden voor ROZENBROOD Prognose & strategie is ze als hoofddocent bij de ROZENBROOD Trendacademy.

Djenny Brugmans is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van 1996 tot 2008 was zij partner in Springvorm, ontwerpbureau voor concept en design, en werkte als vormgever en concept-ontwikkelaar.
In 2005 deed zij de postopleiding Prognose & Strategie aan Stylingacademie Artemis.
Zij volgde de opleiding Master of Design Management aan het Eurib Instituut te Rotterdam. In de periode 2012-2014 was zij voor twee dagen per week als docent trendonderzoek verbonden aan Fontys International Lifestyle.


Nanon Soeters | Partner
Nanon Soeters studies en werk staan allen in het teken van de interpretatie van beeld. Ook binnen ROZENBROOD bestudeert ze de hedendaagse beeldcultuur als bron van vroege voorbodes van de veranderende samenleving. Na verificatie met meer kwantitatief onderzoek, ontwikkelt zij scenario’s op basis waarvan opdrachtgevers meer grip krijgen op mogelijke toekomsten. Beeld speelt hierin vanzelfsprekend een grote rol.
Naast haar onderzoekswerkzaamheden is Soeters hoofddocent bij de ROZENBROOD Trendacademy.

Nanon Soeters studeerde Kunstgeschiedenis (drs) en Kunstbeleid & Management (drs) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze studies boden haar de mogelijkheid de wisselwerking tussen de creatieve wereld en die van het bedrijfsleven/ overheid nader te onderzoeken.
Na haar studies werkte ze als adjunct-secretaris internationale culturele betrekkingen bij de Raad voor de Kunst, als beleidsmedewerker beeldende kunst bij de gemeente Amersfoort en als zelfstandig kunstadviseur in haar eenmansbedrijf I-orlando.
Naast haar werk volgde ze een opleiding tot concept-stylist en de postopleiding Prognose & Strategie, beide bij Styling Academie Artemis.


Melanie van Polen | Onderzoeker
Melanie van Polen heeft in 2017 de ROZENBROOD trendacademy afgerond. Door haar enthousiasme, open blik op de wereld en haar drang om steeds iets nieuws te willen leren past het schetsen van de toekomst goed bij haar. Ze krijgt energie van het trendonderzoek, het overzichtelijk maken van alle signaleringen en het geven en maken van beeldende trendpresentaties. Haar specialisatie op gebied van technologie, klimaatverandering en onze samenleving vormen de ruggengraat van haar werk bij haar eigen buro ‘Meet the Future’. Bij ROZENBROOD vervult Melanie de rol van onderzoeker op deze gebieden.