WORKSHOPS
ROZENBROOD vindt het belangrijk dat de informatie en inspiratie die zij aanbiedt in een trendpresentatie ook daadwerkelijk landt bij het publiek. Dat kan natuurlijk door middel van een samenvattende handout waarin de belangrijkste begrippen in hun samenhang getoond worden. Ook weten de trendwatchers van ROZENBROOD uit ervaring dat juist de beelden uit de trendpresentatie nog lang blijven doorwerken in de hoofden van het publiek om nieuwe ideeën te generen. Maar beter en liever nog werkt ROZENBROOD samen met het publiek de informatie door in een werksessie.


TRENDSPEL
De werksessies worden op maat gemaakt en bestaan meestal uit een workshop met een aantal spelonderdelen. ROZENBROOD zet hiervoor ook het zelf ontwikkelde Trendspel in, dat bedoeld is om snel tot nieuwe concepten voor producten of diensten te komen.
Een werksessie kan desgewenst ook een andere vorm krijgen: trendtour, pinterestpagina, opdrachten om de informatie te verwerken en terug te koppelen. Alles afhankelijk van doel en doelgroep van de sessie natuurlijk.


SCENARIOSPEL
Toekomstverkennen met scenario’s
Trendspel dat per opdrachtgever wordt geladen met relevante trends voor de vraag, doelgroep en tijdshorizon. Aan de hand van thema’s verwoord en verbeeld op kaarten worden de deelnemers uitgedaagd scenario’s voor de toekomst te bedenken.
Het spel informeert en prikkelt en activeert ook de eigen kennis van de deelnemers. In gesprek met elkaar komen ze hoe dan ook tot scenario’s.


LEREN TRENDWATCHEN
Een bijzondere workshop in dit rijtje is die van het leren trendwatchen.
ROZENBROOD is voortdurend bezig bestaande trends te volgen en nieuwe te ontdekken. Dat is geen gave. Dat is een manier van kijken die aangeboren is, maar ook aangeleerd kan worden. We brengen onze manier van werken dan ook graag over in de vorm van een lezing met workshop of meerdaagse cursus. Kijk hier voor lezingen op dit gebied.