VISIE
Djenny Brugmans & Nanon Soeters vormen samen ROZENBROOD. Zij zijn ervan overtuigd dat de aanzetten voor de toekomst al zichtbaar zijn in de wereld om ons heen. Met name in de beeldcultuur zijn vroege voorbeelden te vinden van veranderingen in de tijdgeest. Ze analyseren deze voorbeelden op trendwaarden en brengen ze in prikkelende beeldpresentaties over aan hun publiek, voorzien van handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan.
Vanuit de overtuiging dat trendwatching een vak is dat vaardigheden vereist, in plaats van een aangeboren gave, leren de trendwatchers van ROZENBROOD ook andere professionals trendwatchen.


ROL VAN BEELD
ROZENBROOD gebruikt de hedendaagse beeldcultuur als belangrijke bron van informatie. Aan de hand van prikkelende beelden uit de design-, reclame- en kunstwereld presenteren zij de consumentenwaarden van vandaag en de aanzetten voor de toekomst die daarin al zichtbaar zijn.
Behalve een informatiebron is beeld ook belangrijk als medium. In de trendpresentatie van ROZENBROOD speelt prikkelend beeld een grote rol. Beeld werkt immers anders dan een bulletpoint presentatie. Beeld activeert de eigen kennis van de toeschouwer. Zo kan deze direct aan de slag om de aangeboden trendinformatie door te vertalen naar zijn eigen werkveld


TRENDONDERZOEK
ROZENBROOD beperkt zich niet tot één branche: ze doet breed onderzoek op het gebied van trends in het algemeen en specifiek onderzoek naar een vakgebied of thema.
Door voortdurend in en uit te zoomen op verschillende vakgebieden ontsnapt er weinig aan de aandacht van ROZENBROOD en ontstaat interessante crossover inspiratie voor de opdrachtgevers.
Voor het doen van onderzoek ontwikkelde ROZENBROOD een eigen Trendmodel.


MAATWERK
ROZENBROOD maakt graag lezingen voor uw doel en doelgroep op maat. Het spreekt vanzelf dat deze verder niet openbaar gemaakt worden. Ook publicaties op maat zijn mogelijk.
Presentaties die hun doel gediend hebben kunnen -ontdaan van specifieke input voor de oorspronkelijke opdrachtgever- ook goed ter inspiratie dienen voor andere opdrachtgevers. Onder ‘werk’ vindt u een overzicht van de presentaties die wij al ontwikkelden en die openbaar gemaakt mogen worden. Zo krijgt u een indruk van wat wij doen en hoe we dat doen. Mogelijk is een van de lezingen uit de collectie ook geschikt voor uw doel?