Design & layout: Mareike Voss
Text: Nanon Soeters

 

 

 


FUTUREPROOF

In mei 2015 presenteerde ROZENBROOD op het tweejaarlijkse Congres van FEGIME in Athene. FEGIME is een overkoepelende organisatie voor onafhankelijke groothandelaren in Europa op elektrotechnisch gebied. Zij vierden met dit congres hun 25 jarig bestaan. Op het congres werd door de diverse sprekers dan ook terug gekeken in de geschiedenis en gekeken naar het nu.

 

Aan ROZENBROOD de schone taak om 25 jaar vooruit te kijken. Dat was geen gemakkelijke opdracht. Want hoe ziet de wereld er uit over 25 jaar? Welke ontwikkelingen worden groot of nog groter? En welke trends zijn dan echt aan het einde van hun cyclus gekomen? En betekenen die ontwikkelingen hetzelfde voor een groothandelaar op het platteland van Roemenië als voor een groothandelaar in Bonn? Voor een groothandelaar die zich bezig houdt met toeleveren aan de industrie en voor een groothandelaar die alleen consumentengoederen distribueert?

 

ROZENBROOD besloot de hulp van de bedrijven zelf in te schakelen. In overleg met FEGIME sloten we met een trendtrainingsprogramma aan op hun eigen MBA-opleiding. Dus trainde Nanon Soeters de jongste generatie – veel van de aangesloten bedrijven zijn familiebedrijven- in Genève, Londen en Lissabon. Het idee was hen als het ware ‘trendhunters’ te maken, zodat zij de specifieke landeninformatie konden aandragen voor het trendonderzoek.
Hoewel de deelnemers heel wat nieuwe inzichten bereikten, was het voor hen nog moeilijker dan voor ons een generatie vooruit te kijken. Dus verdiepten wij ons met overgave in met name de technologische wereld. Een leuk onderzoek!

 

De presentatie die hieruit voort kwam, Futureproof, was een schets van de wereld in 2040: ‘proof’/ bewijs van de ‘future’ om zo ‘futureproof’ / toekomstbestendig te worden. Want dat is waar het bedrijven in het algemeen en familiebedrijven in het bijzonder om gaat natuurlijk !
Om de klippen van de culturele verschillen en die van de verschillen in de ontwikkeling van trends in de aangesloten landen te omzeilen, kwamen we uit op 9 rollen. Nieuwe posities voor de elektrotechnische groothandelaar. Elk land of bedrijf kan vervolgens gaan kijken welke rol past en welke stappen ze moeten zetten om die rol te kunnen gaan vervullen.

 

FEGIME was er blij mee. Niet alleen omdat input in beelden de 300 deelnemers uit 24 landen geïnspireerd de gala avond instuurde, maar ook omdat er met de scenario’s goed te werken valt. Ze zijn concreet genoeg voor houvast maar ruim genoeg voor interpretatie.
Om te zorgen dat al hun leden er mee aan de slag kunnen, maakten ze een mooie brochure. Onze beelden konden hiervoor om auteursrechtelijke redenen niet gebruikt worden. Daarom vroegen ze illustrator Mareike Voss om de rollen te verbeelden. We zijn heel blij met het resultaat!

 

Al met al kijken we terug op een mooi traject dat we met FEGIME als opdrachtgever hebben afgelegd, en op een goede markering van een feestelijk moment. Het geeft daarbij veel voldoening als een opdrachtgever tijd en energie steekt in het doorpakken op de informatie en inspiratie die we hen boden. Op het 50 jarig jubileum van FEGIME staan we er weer om terug te kijken!


FUTUREPROOF  (EN)

In May 2015 ROZENBROOD did a presentation at the bi-annual congress of FEGIME. FEGIME is a federation of independent electrical wholesalers in Europe. This congress they celebrated their 25th anniversary. The program of the congress therefore was focused on the history of the Federation and on the actual situation.

It was up to ROZENBROOD to look into the future. That was a daunting task. Who can tell with certainty what the world will look like in 25 years time? Which developments will be leading? Which will have reached the end of their trend cycle? And do the same trends manifest themselves in the same way in Rumania as in Germany for instance? And will they not be implemented in different ways by wholesalers working with automation in the industry and wholesalers distributing consumer goods?

 

ROZENBROOD decided, as they usually do, to tap into the knowledge that was available in the Federation itself. ROZENBROOD developed a trend training program for the next generation in the mostly family owned businesses that make up the Federation. ROZENBROOD trained the international MBA group of FEGIME Future in Geneva, London and Lisbon. They made them them trend aware so they could report on developments in their own countries. Although the participants reached new insights it was very hard for them, as it is for anyone who is not a future professional, to look a generation ahead.

 

So ROZENBROOD dived head first in technological research: an inspiring and rewarding search!
The presentation resulting from the research was an outline of the world in 2040 named ‘Future proof’: Proof of the future to future proof your business. Because that is what it is all about.

 

To solve the problem of the cultural differences of the 18 countries that make up FEGIME and that of the differences between trend levels we came up with 9 different roles: new positions in the changed market for the electrical wholesaler. Each National Federation or company on it’s own can decide for itself which role fits best and then figure out the strategic steps they need to take up that role.

 

FEGIME was very happy with the presentation. The more than 400 images in the presentation inspired the participants in a different way than the more formal presentations. The scenario’s are realistic enough to work with, yet leave room for individual and cultural adaptation.

 

To enable their members to work with the roles, FEGIME produced a beautiful brochure. The images from our presentation could not be used due to copyright. Therefore FEGIME commissioned illustrator Mareike Voss to illustrate the 9 roles. We are more than pleased with her info graphic like illustrations!
All in all we look back at a good process and an inspiring result marking the celebration of FEGME’s anniversary. We wish fEGIME and it’s members a happy future!