FEED MY NEED | Wat ligt er morgen op uw bord?

Op 17 maart stond ROZENBROOD in Zeeland voor een zaal met bedrijven die voedsel van het land en uit het water produceren, verwerken, verhandelen en serveren.
De bijeenkomst was ter gelegenheid van de fusering van de stichtingen Foodport Zeeland en Lekker Regionaal Product tot Fooddelta Zeeland. De nieuwe stichting wil verdere groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten bevorderen. En Zeeland daarmee nog beter op de kaart zetten als voedselproducent, -expert en culinaire bestemming.


FOOD


De ondernemers uit de agrarische, schaal- en schelpdier, logistieke, voedselverwerkende, retail- en horecasectoren vertegenwoordigen € 1,7 miljard productiewaarde en € 800 miljoen toegevoegde waarde. Ze zijn goed 15% van de werkgelegenheid in de provincie Zeeland.
De nieuwe stichting wil verdere groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten bevorderen onder het motto ‘Uit de zee en van de grond tot in de mond’.

 

Bij zo’n gelegenheid krijgen de deelnemers ook graag een kijkje in de toekomst. ROZENBROOD toonde op basis van veranderende consumentenwaarden in vier clusters waar nu kansen liggen voor voedselproductie, -verpakking, -distributie, -consumptie en -beleving.
Als uitsmijter keken we ook nog naar 2025. Is het denkbaar dat Zeeuwse aardappels dan in de stad verbouwd worden? Is het denkbaar dat we de voedselproducten dan kunnen inzetten op hun medische werking? En drijven er dan straks boerderijen voor de Zeeuwse kust?


Wat ligt er morgen op uw bord?
Deze presentatie is ontwikkeld voor de Stichting Fooddelta Zeeland. De presentatie toont de consumentenwaarden van nu met aansprekende voorbeelden hoe andere bedrijven daar nu vorm aan geven. De presentatie is geschikt voor foodprofessionals op alle gebieden.