CROSSOVER | Mapping the future of creative education

In deze trendpresentatie komen trends in creativiteit en trends in onderwijs aan de orde met het oog op de toekomsten van onderwijs met een creatieve signatuur op MBO en HBO niveau. Aan de hand van zowel trends al cases, brengen de trendwatchers van ROZENBROOD de verschuivingen in beeld. De kansen die zowel trends als tegentrends bieden, zijn verwoord en verbeeld in scenario’s, die per opdrachtgever aangepast worden. De scenario’s kunnen als uitgangspunt gebruikt worden in een werksessie om te komen tot een toekomstige positionering.


Deze trendpresentatie is ontwikkeld voor SintLucas, Vakschool voor Creatief Talent te Boxtel/ Eindhoven en Cibap, Vakschool & ontwerpfabiek te Zwolle.