BINNENWERK | werk & ruimtes tot 2030

Rozenbrood presenteerde op 8 november 2016 ‘Binnenwerk’ op de inspiratiedag van De Derde Long. De presentatie gaat over de toekomst van het werken in kantoorgebouwen met een tijdshorizon tot 2030. Nauw daaraan gerelateerd is de toekomst van werk op zich. De presentatie focust daarbij op het ‘binnenwerk’: letterlijk het werken aan een bureau, maar in meer figuurlijke zin ook de achtergronden van de verschuivingen die we zien.

 

Van de ‘driving trends’ zijn globalisering en digitalisering de belangrijkste. Hierdoor kunnen we altijd en vrijwel overal werken. Op consumentenniveau is echter ook het nodige veranderd. ‘Werken om te leven’ is voor menigeen verschoven naar ‘leven om te werken’. Werk moet inhoudelijk leuk zijn en vervullend. Daarnaast moet de omgeving waarin je werkt beleving bieden, in mogelijkheden voor verschillende werkvormen voorzien en natuurlijk een gezond gebouw zijn.


Aan de hand van diverse voorbeelden uit de designwereld laat Rozenbrood zien hoe de waarden die de hedendaagse medewerker terug wil zien in zijn werkomgeving vorm krijgen. Fun, wellbeing en duurzaamheid staan hierin centraal.

 

De grootste verschuiving is echter het mobiele werken. Dus juist niet elke dag naar hetzelfde kantoor, of je nu in een groot of klein bedrijf werkt. Met 13 vernieuwende voorbeelden –sommige nog in de conceptfase, anderen al operationeel- verduidelijkt Rozenbrood de mogelijke invullingen van het mobiele werken. Zodat zowel digital nomads, international executives, eenmanszaken en middenkader er een inspirerend voorbeeld in kunnen vinden van hun werkplekken in de nabije toekomst.


De presentatie geeft een goed beeld van mogelijke toekomsten en zet het publiek aan tot nadenken over de stappen die genomen moeten worden om te komen naar preferred futures.