REPEAT AFTER ME

Vroeger was de samenleving helder in zuilen ingedeeld, kerkelijke gebruiken structureerden de voornaamste rituelen en we zorgden voor elkaar. De rituelen die we hiervoor gebruikten, zijn terug te voeren op een aantal waarden, zoals de behoefte aan ergens bij horen, delen, zorgen, herdenken, je één voelen met de natuur. Maar hebben we die behoeftes nog wel? En wat is er overgebleven van die rituelen?

 

In Repeat after me wordt achtereenvolgens een beeld geschetst van het verleden en het drukke heden van de overprikkelde consument. Om vervolgens antwoord te geven op de vraag of we in deze tijd van ontkerkelijking, individualisering, globalisering geweld, financiële crisis en 1000 keuzes om je identiteit vorm te geven nog wel behoefte hebben aan rituelen.
Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de wereld van kunst en design toont de presentatie de nieuwe vormen die aloude rituelen vandaag de dag kunnen aannemen.


Een inspirerende presentatie voor een brede doelgroep door de grote tijdstappen die erin genomen worden. Een eye-opener voor iedereen onder de 40, een feest van herkenning voor de babyboomer. Alle partijen leren echter de lijnen te zien in hoe we in de loop van de tijd onze rituelen vorm geven.

 

Meer specifiek is de presentatie in te zetten voor ondernemers die werkzaam zijn in het organiseren en vormgeven van hedendaagse rituelen, zoals feesten, huwelijken, begrafenissen en evenementen.

 


Fifty years ago the world seemed organised, calm and peaceful. Churches structured our lives and provided us with rituals to celebrate and commemorate life’s events. The state took care of us, media published the truth and banks were to be trusted. Nowadays the world seems to have changed, almost beyond recognition. How are we to feel safe in these times of globalisation individualisation, violence, crises and demolition of waht we once thought of as national values. Are there any rituals left? And if so, what do they look life in today’s society? Has the world really changed so much?


An inspiring presentation which is appealing for a broad audience. People under 40 can see what life was like before they were born and marvel at the community sense that that world had. Babyboomers on the other hand will recognise a lot form the historic part of the presentation. The whole audience will learn to see the values behind our rituals then and now.

 

This trend presentation is also recommended for people in business concerning themselves with rituals in designing parties, marriages, funerals etc.

  lifestyle | society


  45 min


  2000 – 2500


 NL | EN


  op aanvraag/ on request


  tot/ till 2025