CROSSING THE GENDER LINES

Is het een jongen of is het een  meisje?  Dat is de eerste vraag die je krijgt na de geboorte van een kind.

Gender was nog niet zo lang geleden een heel bepalende factor voor je identiteit. En het bepaalde de maatschappelijke rollen: jongens zijn stoer, meisjes zijn schattig.  Mannen zijn leiders en vrouwen kunnen niet voetballen.

 

Tegenwoordig is er een dynamischer en meer fluïde opvatting van gender. Zeker onder grootstedelijke jongeren. Zo zijn er mensen die zich man én vrouw voelen. Of geen van beide. De diversiteit  neemt toe in de manier waarop mensen uitdrukking geven aan hun mannelijkheid of vrouwelijkheid. Je ziet het terug in gedrag, kleding, haardracht. Zelfs de taal is verrijkt, met nieuwe woorden als transman, transvrouw, genderfluïde, queer. Kortom de grens tussen man en vrouw vervaagt.

 

De trendpresentatie ‘Crossing the Gender Lines’ neemt u mee in die veranderende wereld  rondom gender.  Met aansprekende illustraties uit media en mode, van artiesten,  games en marketing-campagnes. Dit resulteert in nieuwe typologieën die inzicht bieden in de manier waarop ‘Crossing the Gender Lines’ in de toekomst vorm krijgt in producten en diensten.

 

Deze beeldende trendpresentatie is geschikt voor marketeers, designers en mensen uit de marketing-communicatie en voor iedereen die zo goed mogelijk aansluiting wil zoeken met de belevingswereld van zijn doelgroepen.

     society | retail | lifestyle


  45 – 60  min


  1500 – 2000


 NL


  2030