TAKE CARE

Take Care is een korte trendpresentatie over de (toekomst van de) zorg, gezien vanuit de behoeftes van de zorgconsument. Deze behoeftes zijn in vier thema’s onderverdeeld. Hierin worden zowel huidige ontwikkelingen als inspirerende innovaties getoond op materiaal en technologische gebied die een rol spelen of kunnen gaan spelen.


De presentatie is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in de wereld van de zorg.
De presentatie duurt 20-40 minuten en wordt idealiter gevolgd door een workshop. Door de workshop in spelvorm wordt de kennis uit de presentatie gekoppeld aan de geactiveerde kennis van de deelnemers. Dit levert onmiddellijk nieuwe ideeën op. Doelstelling van de workshop -ideevorming, nieuwe concepten, mogelijkheden voor nieuwe positioneringen, teambuilding- kan in overleg met de spreker worden aangepast.

 


‘Take care’ is an trendpresentation about the future of health care, seen from the point of view of the consumer. What does he/ she want from health care, preventive health care and health professionals?

 

The consumer needs are categorised in 4 consumer needs themes. In all themes innovations great and small are presented to indicate which way we are heading. The innovations are material centered, so the focus op the presentation is on technology, smartness and design.

 


This presentation is suitable for everybody in health care, both for professionals and as well as for groups at the receiving end of the care.
It can be used as an inspirational peek into the future; followed by a workshop it can activate the participants own knowledge and lead to new ideas and courses of action. Goals of the workshop – generating new ideas, connecting people, investigating the future, teambuilding- can be discussed with the speaker so the workshop can be adjusted accordingly.

  health


  20 – 40 min


  2000 – 2500


 NL | EN


  op aanvraag/ on request


  tot/ till 2025