A CRAFT OF HAPPINESS

Waarom is het belangrijk om geluk tegenwoordig te managen? Hoe definiëren we geluk?
Welke megatrends spelen daarin een rol? Happy vibe, is dat maakbaar? Met welke producten/ concepten kun je het creëren?

Deze presentatie geeft inzicht in deze vragen.
Tot slot wordt geluksmatrix toegelicht. Deze kan als hulpmiddel ingezet worden bij het creëren van geluksgevoel bij klanten of werknemers.


De trendpresentatie is geschikt voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van hrm, health & safety en marketing. Hij kan ook breder ingezet worden om gesprekken op gang te krijgen over werk in het algemeen en het inrichten van een werkplek in het bijzonder. Een workshop op maat over ‘crafting happiness’ voor uw organisatie is mogelijk.

Why is it important to manage happiness nowadays? How do we define happiness?
Which megatrends have an impact on well-being? What kind of products, living & working concepts help to manage human health in 21st century. This trend presentation shows those needs in both hard numbers and in an overview of the value changes. Happiness Matrix (developed by speaker) will be used as tool to identify possibilities for your organisation or audience.


This trend presentation is suited for hrm, health & safety and marketing departments. It can also be used to engage discussion within an company about work-organisation. A tailor made workshop about crafting happiness on the workfloor is possible.

 

    work | communication | health


  45 min


  500 – 1000


  op aanvraag/ on request


 NL | EN | PERSIAN


  tot/ till 2025