NEW ROOTS 2017 – 2027

De afgelopen jaren waren roerig en soms onvatbaar: de toekomst schuift. Trends spreken elkaar tegen en ongeloofwaardige scenario’s blijken ineens realiteit te kunnen worden. Tijd voor een algemene trendpresentatie die verheldert welke krachten en verschuivingen er op dit moment spelen. De overkoepelende trend die consumenten, burgers en ondernemers op grote schaal bezig houdt is ‘Wortelverlangen’. Oftewel  grip en houvast om te kunnen navigeren in die roerige tijd van verandering. Zo storten we ons meer en meer op  nieuwe sport en beauty rituelen, onze familie wordt de framily en krijgen we steeds meer oog voor het ‘piep’kleine.

 

‘New Roots’ is een reis langs de nieuwe wortels van de toekomst en geeft aan de hand van een uitgebreide hoeveelheid trends, inspiratie en richting om waarde te creëren voor de klant van de toekomst.

 

‘New Roots’ kan geboekt worden in combinatie met een trendactivatie workshop om direct trends toe te passen in de praktijk.


Deze algemene presentatie is geschikt voor ieder bedrijf en organisatie, van MKB tot multinational voor zowel als profit en non-profit, als inspiratie lezing of, in combinatie met de workshop een manier om alvast te wortelen in de toekomst.

The future feels like a landslide. The recent years were a complete turmoil of sometimes breathtaking, sometimes appalling happenings. Trends all come with a counter trend and unlikely scenario’s suddenly become reality. Now is the time for a trend presentation that clarifies and explains the shifting powers of the next ten years. One of the dominant themes of the next decade is our state of up rootedness. Consumers, civilians and entrepreneurs are all frantically trying to hold on to ‘something’ to be able to navigate in these times of change. We embrace new rituals and discipline when it comes to beauty and sports, our new family is a framily and we focuss on the small things of life to regain our grip.

 

New Roots is trend journey that deals with a great variety of trends for the next decade; it offers inspiration and new directions to create customer value in the foreseeable future.

 

New Roots can also be booked  with a workshop, that combines inspiration and activation in order to translate the trends to your daily business.


This presentation gives a broad overview of trends and counter trends and is therefore suitable for a broad audience and a variety of events. On its own it is an inspiring presentation; combined with the trendworskhop it can help you to develop your future roots.

   society | strategy


  60 – 90 min


  2500


  1500


 NL | EN


  tot/ till 2027