IS ER TOEKOMST VOOR MANAGEMENT?

De besturing van organisaties gebeurt al decennia lang op dezelfde manier. Het management denken leek weinig innovatief te zijn. De laatste jaren lijkt hier verandering in te komen en krijgen andersdenkenden over de inrichting van organisaties en de aansturing van mensen meer voet aan de grond. Organisaties roepen om innovatieve en creatieve medewerkers die eigen verantwoordelijkheid nemen tot kunst verheffen.

 

Maar hoe zorg je dat hier ruimte voor is? Met traditioneel management lijkt het een kansloze opgave dit aan te raken in mensen. Controle en beheersing maken niet creatief en werken angst in de hand. De centrale vraagstelling van deze presentatie is daarom dan ook: Is er toekomst voor management?


Een licht filosofische presentatie over leiderschapsdenken, de ontwikkelingen daarin en de mogelijkheden voor de toekomst. Voedsel voor de gedachte voor elke manager, met workshop erbij ook daadwerkelijk om te zetten in het verkennen van leiderschapsstijlen in de toekomst.

Managing a company, department or floor does not seem subject to change. Management and innovation were not related terms. Slowly this is beginning to change: people emerge thinking differently about the way organisations should be run and coworkers be coached. Organisations are strating to appreciate the creative coworkers who take responsibilty and air their ideas about what could and should be changed.

 

But how to embed this in your organisation? How do you make room for disruption? Traditional management focusess on unity, control and containment. This does not create an open, innovative, co-thinking atmosphere, but fear. With these two counter movements in view this trend presentation ponders on the question whether there is a future for management.


A philosophical presentation about management and leadership and the developments therein. Food for thought for every manager. In combination with the optional workshop a way to start reconnaissance on future leadership styles.

  strategy | work


  25 min


  500 – 1000


  op aanvraag/ on request


 NL | EN


  tot/ till 2022Bewaren