FUTU_RE_LIVING

We worden steeds ouder, we scheiden vaker, leven vaker alleen en er ontstaan ‘patchwork’ families.
Nieuwe generaties groeien op met een eco-besef en willen energiezuinig, -nee zelfs energieopwekkend!- wonen. De dreigende, stijgende zeespiegel maakt dat we nadenken over drijvende huizen, drijvende steden of zelfs het koloniseren van andere planeten.

 

Al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe huisvestingsconcepten. In deze trendpresentatie komen eerst de grote trends voorbij: urbanisatie, ‘rurbanisatie’, vergrijzing, migratie, digitalisering en de-materialisering. Vervolgens worden aan de hand van nieuwe concepten aanzetten gegeven voor de mogelijke doorvertalingen naar nieuwe huisvestingsvormen.

 

In Futu-re-living gaat u op reis naar die toekomst en ontdekt u hoe en waar de mens over 10-20 jaar wil wonen. Welke opdracht geeft dit aan ontwikkelaars, bouwers, investeerders en overheden?

Deze trendpresentatie verbeeldt visionaire dromen van de ontwikkelaars van de toekomst en is bedoeld voor iedereen die zich professioneel met toekomstige huisvesting bezig houdt: bouwers, ontwikkelaars, overheden en investeerders. 

   lifestyle


  60 min


  2000-2500


  1000 – 1500


 NL


  tot 2037