FUTU_RE OF WORKLIFE

In deze trendpresentatie staan de verschuivingen centraal die de toekomst van wonen, werken en leven bepalen:

  • van globaal naar lokaal
  • van 9 tot 5-mentaliteit naar 24-uurs economie
  • van ownership economy naar shared economy
  • van devices naar deviceless life
  • van samenwerking tussen mens en robots, naar cyborging.

Het zijn natuurlijk niet zozeer verschuivingen, als wel grensvervagingen en nieuwe ordeningen. Verwarrend, voor wie het overzicht nog niet heeft.

 

Wilt u grip op de toekomst van werk krijgen? Wilt u weten hoe u de volgende generatie binnenhaalt op de werkvloer? Of hoe uw bedrijf toekomstbestendig wordt? Boek dan ‘Future of worklife’!

Deze trendpresentatie is geschikt voor ondernemers en ondernemersnetwerken die zich willen laten informeren en inspireren over de toekomst van werken. Door de vervangende grenzen van werken met wonen en leven is het tegelijkertijd ook geschikt als meer algemene trendlezing over de tijdgeest.

  work


  60 min


  2000-2500


  1000 – 1500


 NL


  tot 2037