BINNENWERK

De presentatie Binnenwerk gaat over de toekomst van het werken in kantoorgebouwen met een tijdshorizon tot 2030. Deze gaat hand in hand met de toekomst van werkgelegenheid en de rol van werk in ons leven. Van de driving trends achter de ontwikkelingen op dit gebied zijn globalisering en digitalisering de belangrijkste. Op consumentenniveau is echter ook het nodige veranderd.

 

Aan de hand van diverse voorbeelden uit de designwereld toont de presentatie hoe de waarden die de hedendaagse medewerker terug wil zien in zijn werkomgeving vorm krijgen. Fun, wellbeing, identiteit en duurzaamheid komen aan bod maar vooral ook mobiel en flexibel werken.  Inspirerende vertalingen van deze waarden in producten en diensten geven input aan zowel digital nomads en international executives, als aan eenmanszaken en middenkader voor hun werkplekken in de nabije toekomst.


De trendpresentatie kan gebruikt worden als smaakmaker die een kijkje geeft in de toekomst voor vastgoedbeheerders, concept-ontwikkelaars en interieurprofessionals in de projectsector.
Met een workshop erbij kan de presentatie ook ingezet worden om nieuwe ideeën te genereren over werken en de vormgeving daarvan in de nabije toekomst.

Insights about work inside

The future of offices or other work places designed for desk work are the subject of this trend presentation. The innovations in the buildings in themselves but also the future of work and employment.

 

The trends driving these developments are ofcourse globalisation and digitalisation. But the consumers in their generational influenced lifestyles and the work ethics that come with that have something to say.

 

Using design -both already developed and in concept- this presentation shows inspiring exmaples of how the values of today’s and tomorrow’s office worker can take shape at the office. Wherever that may be. Fun, well being, identity and sustainability are key words.


Whether you are an internatioanl executive living an airport life or a digital nomad, a driven solo entrepreneur or a manager in a big company, you will want to know about the future of the work place. Because it is where your employees, co-workers or customers are to be found.

This trend presentation is of special interest to real estate developers, project developers and interior design professionals for corporate projects.


  work


  45 – 60 min


  2000 – 2500


 NL | EN


  op aanvraag/ on request


  tot/ till 2030