ANIMALI

Een van de opkomende maar nu nog onderbelichte trends van dit moment is ANIMALI. Deze trend staat in het teken van dieren en mensen en hoe zij met elkaar zullen omgaan in de toekomst. Groeiende eenzaamheid zal leiden tot de toename van huisdieren juist ook in de stad. In de nabije toekomst zal er een explosie aan producten en diensten ontstaan om baas en dier te bedienen. Maar ook in het wild levende stadsdieren veroveren een toekomstpodium, denk aan de wolven die steeds verder optrekken tot de stadsgrens.

 

Zal Karl Lagerfeld uiteindelijk met zijn kat kunnen trouwen? Komen er wildlife parken binnen de stadsgrenzen? En wat kunnen designers met de nieuwe dierenliefde?  ‘Animali: futurise Fauna and the City’ blikt vooruit naar wat mens en dier in de toekomst zal samenbrengen en hoe groot de impact daarvan zal zijn op ons dagelijks leven.


Deze sterk beeldende trendpresentatie is geschikt voor beleidsmakers  op alle overheidsniveau’s, bedrijven in de dier(en)(voedings)branche, groene ondernemers, supermarkt retailers, designers en iedereen die op zoek is naar een out-of-the box trendpresentatie.

One of the upcoming yet underexposed trends of our current times is ANIMALI. This trend describes the changing state of humans in relation to animals. In the cities where many of us will live a solo life loneliness is on the rise and causes the increase of pet ownership. In the near future there will be an explosion of  pet related products and services, think about the cats and dogs terminal at JFK Airport and the Doggie Bootcamps that pop up in almost every city park. But also wildlife expands in the city: the wolves  for instance are approaching the outskirts of town.

 

Will Karl Lagerfeld finally be able to marry his beloved cat Choupette? Will urban wildlife parks take over the traditional city zoo? And what can designers do with this renewed love for other animal species?  ‘Animali: futurise fauna and the city’ paints a vivid picture of how humans and beasts will co-exist and how this relation will impact our future daily lifes.


This at times hilarious trend presentation does offer serious trendinformation for alle professionals concerned with animal legislation, animal food, retailers and designers. Looking for out of the box input? This is it!

 

  lifestyle


  40 – 50 min


  2500


  op aanvraag/ on request


 NL | EN


  till 2027