DUURZAAMHEID: VOOR DE GOEDE ZAAK OF VERDIENMODEL?

Waar in het vorig decennium duurzaamheid, klimaat en milieu nog iets voor de liefhebber was, is dat vandaag de dag compleet anders. Lange tijd kleefde er een ‘geitenwollensokken’ imago aan dit thema, maar tegenwoordig ontkom je er als bedrijf niet aan om mee te gaan in deze beweging.

 

Ook als individu word je aangespoord om op ieder gebied aan het beperken van je footprint te werken. De vraag ontstaat al snel: Doen bedrijven dit uit een betrokkenheid bij de wereld of is het een interessant verdienmodel?

 

Hoofd- of bijzaak?

Dat een groen vinkje voornamelijk bedoeld is om bedrijven een positief imago te geven, dat hoeven wij niet uit te leggen. Het is dan ook interessant om een dergelijk klimaatbewust concept te implementeren in je bedrijfsmodel.

 

Het verduurzamen van een bedrijf kan op twee manieren. Ten eerste kan het puur gaan om een kostenbesparing voor de onderneming zelf. Hierbij valt te denken aan het aanschaffen van zonnepanelen en overgaan op elektrisch rijden.

 

Het tweede kan zijn om het in te zetten als marketingstrategie. Zeker bij bedrijven waar in eerste instantie niet gedacht wordt aan duurzaamheid, zien wij het steeds vaker terug. Een voorbeeld hiervan zijn banken. Onlangs kwam naar buiten dat de Rabobank [1] betaaltransacties koppelt aan de CO2-uitstoot en een eventuele compensatie daarvoor biedt. Een beweging uit een onverwachte hoek. De compensatie van KLM [2] voor vliegbewegingen ligt meer voor de hand en is al een langere tijd gebruikelijk.

Hype of duurzame ontwikkeling?

Is het kiezen voor duurzame ontwikkelingen, en daarmee naar buiten treden binnen een commercieel bedrijf een trend of hype? Of is dat het een onomkeerbare ontwikkeling?

 

Lange tijd werd er gesuggereerd dat het eerste het geval was. Toch lijkt het inmiddels een permanente situatie geworden, mede doordat het gedreven wordt door onomkeerbare mondiale ontwikkelingen. Met oplopende gas- en olieprijzen wordt de keuze voor duurzame energie financieel steeds aantrekkelijker.

 

Hierbij zijn echter vooral de bedrijven die duurzaamheid als ‘main business’ hebben zeer gebaat. De bedrijven die het inzetten als ‘flagship’, kunnen in de toekomst door de mand vallen.

 

Hoe oprecht kunnen bedrijven zijn?

De partijen die het vooral als bijzaak inzetten, zullen proberen mee te liften op de toenemende bewustwording van mensen. Bij dergelijke bedrijven zal echter de focus altijd blijven liggen op het maken van zoveel mogelijk winst. Hierbij zal voor de meest aansprekende én effectieve marketingstrategie gekozen worden.

 

Wanneer de keuze omtrent duurzaamheid kan helpen, zal daarvoor gekozen worden. Dit toont ook recent onderzoek vanuit de Europese Unie aan[3]. Hieruit blijkt uit dat commerciële bedrijven doen wat ze altijd deden: Het runnen van een bedrijf. Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda, maar het blijft een geval van ‘er is altijd een baas boven baas’.

Kortom, er zitten ongetwijfeld goede bedoelingen achter alle duurzame initiatieven van commerciële partijen zitten. Om het bedrijf winstgevend te laten zijn, zal er bij een keuze voor duurzaamheid dan ook altijd een groot strategisch belang aanwezig zijn. Echter zien wij wel dat het thema duurzaamheid een steeds groter publiek aanspreekt waardoor steeds meer bedrijven dit in hun marketing zullen gaan inzetten.

 

Marco Heida

12 mei 2022