TRENDS ZIJN TRENDING

Trends zijn trending
Trends zijn hot. Je kunt geen vakblad openslaan of er staat wel iets in over trends. Trends in marketing. Trends in innovatie. Trends in branding. Oh ja en dan hadden we natuurlijk nog de trends in fashion, design en food waar de lifestyle bladen vol mee staan.

De trend events vliegen je om de oren. Maar waarom komen juist nu al die trendlunches, trendworkshops en trendsafari’s uit de lucht vallen? En waarom worden trendwatchers opeens wél serieus genomen?

 

Waar trendwatchers een jaar geleden nog in één adem werden genoemd met flirtcoaches, biodanza-instructeurs en mimespelers, lijkt de watcher plotsklaps gerespecteerd in zakelijke kringen. Communicatieprofessionals, marketingmanagers en strategen melden zich en masse aan om op de hoogte te worden gesteld van de laatste trends. Lees meer Marketing online: Zo kom je in 5 stappen van trendwatchers af.

Waar de implementatie van trends voorheen nog beperkt was tot de lifestyle industrie, zien we trendwatchers nu terug in alle marktvormen en segmenten. Trends zijn niet meer enkel de basis voor het ontwikkelen van ‘on-trend’ producten en diensten, maar liggen ook steeds vaker aan de basis van gevatte marketingcampagnes en futureproof  bedrijfsstrategieën. Ook worden trends steeds vaker gevalideerd, met behulp van wereldwijde expert netwerken en serieus onderzoek.

 

De oorsprong van deze veranderingen ligt natuurlijk – hoe kan het ook anders – in trends. Neem bijvoorbeeld de toenemende mate van technologisering. Doordat technologische ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen en daardoor ook de verwachtingen en behoeften van consumenten razendsnel veranderen, heeft men meer en meer behoefte aan een toekomstvisie. Wat kunnen we allemaal verwachten aan apparaten en toepassingen uit de technologische sector? Waar heeft de consument straks nog behoefte aan als robots en zelf rijdende auto’s ons steeds meer uit handen nemen?

 

Een andere trend die ten grondslag ligt aan de opmars van toekomstverkenningen is de behoefte aan houvast. We willen de wereld kunnen begrijpen om er adequaat mee om te gaan en om de juiste beslissingen te maken.

In een wereld waar grote onzekerheid heerst (terrorisme, klimaatveranderingen, politieke polarisering) grijpt men terug op de voorspellende waarde van trends en trendonderzoek.

 

Want wat niet iedereen beseft, is dat trends vaak onderhuids reeds aanwezig zijn en dus gesignaleerd kunnen worden. Dezelfde trend kan over de jaren heen meerdere gezichten hebben. Wat zien we nu al mondjesmaat, wat de potentie heeft om uit te groeien tot product of dienst voor een breder publiek?

 

Ook de globalisering zorgt voor een ideaal klimaat voor de trendwatcher. Het raadplegen van wereldwijde informatiebronnen ging nog nooit zo snel. Bovendien zijn trends toepasbaar op steeds bredere regio’s. Met één voorspelling kunnen zo meerdere opdrachtgevers worden bediend. De mondiale trendrapporten van bureaus als Trendwatching.com en Trend Hunter vinden gretig aftrek.

 

En de toekomst van de trend? Die ziet er rooskleurig uit. Ik moet me sterk vergissen als er over twee jaar niet binnen elk zichzelf respecterend bedrijf een trendwatcher in dienst is.

 

Simone Mutsaers