Gebiedsontwikkeling / wonen /werken?


URBAN FUTURES
Tekst


LEEF RUIMTE

Hoe gaan we wonen in de toekomst? Hoe is er plaats voor al die mensen in de stad? Urbanisering en individualisering zijn trends die gemeentes, projectontwikkelaars en woningcorporaties voor nieuwe uitdagingen stellen: hoe bieden we iedereen passende woonruimte?

 

In de trendpresentatie ‘Leefruimte’ kijken we naar wonen in brede zin. Want wonen is een werkwoord dat zoveel meer behelst dan het tot je beschikking hebben van een plek. Het is het startpunt en het centrum van je leefstyle.

 

Door COVID-19 zijn veranderde eisen aan het licht gekomen die we stellen aan ons huis en aan onze wijk. De corona-factor maakt dan ook deel uit van deze presentatie, samen met het nieuwe urbanisme: het veranderende denken over wat een stad nu wezenlijk is.

 

Aan de trendpresentatie kunnen diverse workshops gekoppeld worden waarin de informatie wordt doorgewerkt en tegelijkertijd de eigen kennis van de deelnemers wordt opgevraagd. Van het genereren van concepten door middel van het Rozenbrood trendspel tot het verkennen van verschillende toekomsten en de mogelijke rollen van de opdrachtgever daarin.

 

Leefruimte is ontwikkeld in het kader van een opdracht door wooncorporatie Parteon. De corporatie bestaat al meer dan 100 jaar en richt zich op sociale woningbouw in de Zaanstreek.

 

Voor Parteon hielden we de trendpresentatie op locatie en tegelijkertijd via zoom. Daarnaast deden we met verschillende groepen workshops met verschillende tijdshorizons en verschillende doelen.

 

Projectsheet opvraagbaar


BINNENWERK | werk & ruimtes tot 2030

Rozenbrood presenteerde op 8 november 2016 ‘Binnenwerk’ op de inspiratiedag van De Derde Long. De presentatie gaat over de toekomst van het werken in kantoorgebouwen met een tijdshorizon tot 2030. Nauw daaraan gerelateerd is de toekomst van werk op zich. De presentatie focust daarbij op het ‘binnenwerk’: letterlijk het werken aan een bureau, maar in meer figuurlijke zin ook de achtergronden van de verschuivingen die we zien.

 

Van de ‘driving trends’ zijn globalisering en digitalisering de belangrijkste. Hierdoor kunnen we altijd en vrijwel overal werken. Op consumentenniveau is echter ook het nodige veranderd. ‘Werken om te leven’ is voor menigeen verschoven naar ‘leven om te werken’. Werk moet inhoudelijk leuk zijn en vervullend. Daarnaast moet de omgeving waarin je werkt beleving bieden, in mogelijkheden voor verschillende werkvormen voorzien en natuurlijk een gezond gebouw zijn.

 


ALMERE 2037

In het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn de studiedagen van de gemeente Almere gewijd aan de toekomst. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst in september 2017 verzorgde Rozenbrood een werksessie in het verlengde van de presentatie van futuroloog Peter van der Wel.
Het verhaal van Peter van der Wel haalde de gemeenteraadsleden uit hun ‘hier- en nu-bijziendheid’. Door middel van het trendspel van Rozenbrood kregen de deelnemers vervolgens meer grip op de toekomst.

Aan de hand van 8 thema’s werden de raadsleden geconfronteerd met mogelijke toekomstontwikkelingen binnen dat thema. Zij pasten vervolgens een weging toe of dat een waarschijnlijke ontwikkeling was voor Almere. De combinatie met andere waarschijnlijke ontwikkelingen leverde nieuwe scenario’s op.


De presentatie geeft een goed beeld van mogelijke toekomsten en zet het publiek aan tot nadenken over de stappen die genomen moeten worden om te komen naar prefered futures.


HOMEWARDBOUND | Wat willen we van wonen

Aan de hand van diverse voorbeelden uit de designwereld laat Rozenbrood zien hoe de waarden die de hedendaagse medewerker terug wil zien in zijn werkomgeving vorm krijgen. Fun, wellbeing en duurzaamheid staan hierin centraal.

 

De grootste verschuiving is echter het mobiele werken. Dus juist niet elke dag naar hetzelfde kantoor, of je nu in een groot of klein bedrijf werkt. Met 13 vernieuwende voorbeelden –sommige nog in de conceptfase, anderen al operationeel- verduidelijkt Rozenbrood de mogelijke invullingen van het mobiele werken. Zodat zowel digital nomads, international executives, eenmanszaken en middenkader er een inspirerend voorbeeld in kunnen vinden van hun werkplekken in de nabije toekomst.

WECONOMY

De megatrends van globalisering, urbanisering en vergrijzing krijgen ook hun weerslag in West Zeeuws-Vlaanderen. De veranderende wereldeconomie maakt dat nadenken over de toekomst meer dan ooit noodzakelijk is: hoe gaan we geld verdienen? Hoe zorgen we voor elkaar, en voor de aarde?
In de sessie van 17 februari 2016 over de toekomst van West Zeeuws Vlaanderen keken we naar wat de ‘Weconomy’ het gebied kan brengen. Is het mogelijk het gebied als onafhankelijke economie te zien? Hoe kunnen goederen en diensten met elkaar gedeeld worden buiten of naast de gebruikelijk kapitaalstromen? Hoe kan het gebied een bijdrage leveren aan het verminderen van de opwarming en vervuiling van de aarde?
‘People’, ‘planet’ en ‘profit’ stonden centraal. In de workshop bouwden de deelnemers aan de mogelijkheden voor het creëren van een duurzame, tot op zekere hoogte zelfvoorzienende economie voor West Zeeuws Vlaanderen.


LIVING | MAATSCHAPPIJ