Gebiedsontwikkeling / wonen /werken?

LEEF RUIMTE

Hoe gaan we wonen in de toekomst? Hoe is er plaats voor al die mensen in de stad? Urbanisering en individualisering zijn trends die gemeentes, projectontwikkelaars en woningcorporaties voor nieuwe uitdagingen stellen: hoe bieden we iedereen passende woonruimte?

 

In de trendpresentatie ‘Leefruimte’ kijken we naar wonen in brede zin. Want wonen is een werkwoord dat zoveel meer behelst dan het tot je beschikking hebben van een plek. Het is het startpunt en het centrum van je leefstyle.

 

Door COVID-19 zijn veranderde eisen aan het licht gekomen die we stellen aan ons huis en aan onze wijk. De corona-factor maakt dan ook deel uit van deze presentatie, samen met het nieuwe urbanisme: het veranderende denken over wat een stad nu wezenlijk is.

 

Aan de trendpresentatie kunnen diverse workshops gekoppeld worden waarin de informatie wordt doorgewerkt en tegelijkertijd de eigen kennis van de deelnemers wordt opgevraagd. Van het genereren van concepten door middel van het Rozenbrood trendspel tot het verkennen van verschillende toekomsten en de mogelijke rollen van de opdrachtgever daarin.

 


Leefruimte is ontwikkeld in het kader van een opdracht door wooncorporatie Parteon. De corporatie bestaat al meer dan 100 jaar en richt zich op sociale woningbouw in de Zaanstreek.

 

Voor Parteon hielden we de trendpresentatie op locatie en tegelijkertijd via zoom. Daarnaast deden we met verschillende groepen workshops met verschillende tijdshorizons en verschillende doelen.

 

Projectsheet opvraagbaar

GROETEN UIT | ////
//////

GROETEN UIT | ////
//////


//////

//////


//////


HOMEWARDBOUND | Wat willen we van wonen
//////

/////

ALMERE 2037

In het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn de studiedagen van de gemeente Almere gewijd aan de toekomst. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst in september 2017 verzorgde Rozenbrood een werksessie in het verlengde van de presentatie van futuroloog Peter van der Wel.
Het verhaal van Peter van der Wel haalde de gemeenteraadsleden uit hun ‘hier- en nu-bijziendheid’. Door middel van het trendspel van Rozenbrood kregen de deelnemers vervolgens meer grip op de toekomst.

Aan de hand van 8 thema’s werden de raadsleden geconfronteerd met mogelijke toekomstontwikkelingen binnen dat thema. Zij pasten vervolgens een weging toe of dat een waarschijnlijke ontwikkeling was voor Almere. De combinatie met andere waarschijnlijke ontwikkelingen leverde nieuwe scenario’s op.


//////

Zorgen voor de toekomst | Creativiteit als motor voor innovatie Trendpresentatie met workshop over materiaalinnovatie die van invloed is op de zorg. Welke vernieuwingen zijn er? En hoe zou je die nieuwe materialen kunnen gebruiken om betere zorg te verlenen?


Nadenkend over de toekomst van de zorg gaat het vaak over personeel of het tekort daaraan, over digitalisering, robotisering en natuurlijk de financiering van de zorg. Maar materiaalinnovatie blijft vaak onderbelicht. Toch zijn er ontwerpers, kunstenaars en andere creatieven bezig met het uitvinden van nieuwe materialen, het geven van nieuwe functies aan materialen die we al heel lang kennen of het verbinden van materialen met technologie. Heel veel van deze bevindingen kunnen een toepassing krijgen in de zorg.

In de trendpresentatie geven we een inspirerende voorzet van materiaalvernieuwingen. In de workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag met een quick concepting tool om doorvertalingen te maken van de materialen naar toepassingen in de zorg.