De zorg heeft onze aandacht. Niet alleen vindt er veel innovatie plaats in de zorg, er staat ook veel druk op, gezien de vergrijzing, de pandemie, de technologisering en de individualisering.

 

Op deze pagina vindt u dan ook een aantal voorbeelden van wat Rozenbrood op dit vlak gedaan heeft. Van trendpresentatie tot trendtraining en workshops. Vanzelfsprekend passen wij een presentatie graag aan naar het doel en de doelgroep van uw bijeenkomst of geven in nieuw maatwerk antwoord op uw vraag.

Mindcraft | Living in a bipolar world. 2032
Trendpresentatie over de geestelijke gezondheidszorg in de toekomst.  4 korte workshops beschikbaar, opbouwend van analyseren van trendsignaleringen  tot zelf concepten ontwikkelen.


Wie het nieuws bijhoudt, weet dat de druk in de zorg hoog is en de vraag om zorg alleen maar toeneemt. In de psychiatrische zorg is dat niet anders.

 

Voor hun jaarlijkse inspiratiedag vroeg Fivoor, specialist in forensische en psychiatrische gezondheidszorg, ons om hen de wereld van morgen te schetsen om zich zo te kunnen voorbereiden op de zorg die van hun verlangd gaat worden. Rozenbrood maakte een trendpresentatie over de toekomst van Nederland in 2032 en ontwikkelde een viertal workshops. In de workshops brachten we gespecialiseerde trendkennis over op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. En activeerden we de expertkennis van de deelnemers. Dit leidde tot nieuwe inzichten, nieuwe concepten en meer verbinding met elkaar. En natuurlijk tot bouwstenen voor het nieuwe strategische plan wat het doel van de dag was.

Zorg in 2040 | Toekomstperspectieven voor de zorg
Meerdaagse trendtraining: intrainen van het trendtheoretisch systeem; ordenen van de kennis van de organisatie hierop;  ophalen van nieuwe trendinformatie door eigen onderzoek; ontwikkelen van scenario’s en het bepalen van de toekomstrollen.


We trainden een team van het Isala Ziekenhuis om trends te spotten en om als een trendwatcher naar hun eigen werkveld te kijken: een inhoudelijke trendtraining voor een specifiek werkveld, waarbij de tools in dienst staan van het onderwerp. Vanuit trendbegrip maakten we de stap naar toekomstscenario’s. Het werk dat we in de vijf sessies met deze gevarieerde groep gedaan hebben, vormt input voor de strategie van het Isala ziekenhuis.

 

Het kijken als een trendwatcher zorgt voor overzicht en nieuwe inzichten. De deelnemers ordenen hun expertkennis op het trendsysteem, krijgen meer inzicht in de expertkennis van anderen en leren hoe dit samenhangt met trends. Op deze manier wordt de trendkennis in de organisatie vergroot en is ook makkelijker te onderscheiden wat daadwerkelijk nieuw is. Op basis hiervan kunnen beter geïnformeerde keuzes gemaakt worden en betere strategie ontwikkeld.

Future care | Toekomstige uitdagingen in de zorg
Trendpresentatie over de organisatie van de zorg, bezien vanuit de behoeftes van de zorgconsument. Wat als deze bepalend zou zijn voor de inrichting van de zorg?


We zijn met meer, we leven langer en we hebben meer zorg nodig. Zelfs als je weinig weet over trends, is dit bekend. Hoogste tijd dus om te bekijken hoe de zorg zich moet voorbereiden op die toekomst.

 

In deze trendpresentatie staat de toekomstige taakverdeling in de zorg centraal. Wie doet wat? Hoe verloopt de communicatie? En wat wil de zorgconsument eigenlijk? Demografische gegevens en technologische vernieuwingen gaan hand in hand in een prikkelende presentatie die eindigt met een mogelijk nieuw model voor de gezondheidszorg.

 

Deze presentatie is ontwikkeld voor een congres over de toekomst van de taakverdeling in de zorg. Vanzelfsprekend kan deze presentatie aangepast worden naar het doel en de doelgroep van uw bijeenkomst.

Acute psychiatrie 2030
Trendtheorie met werksessie. Na een korte algemene introductie op de trendtheorie, gaan de deelnemers zelf aan de slag met het analyseren van geselecteerde trendsignaleringen. Om deze vervolgens door te vertalen naar de eigen organisatie.


De GGZ Oost Brabant benaderde ons voor een inspiratiesessie voor een heidag. Het was de bedoeling om uit de werkzaamheden van alle dag te stappen en verder vooruit te kijken. Dat laatste natuurlijk aan de hand van het werken met trends. Om geïnspireerd te worden over wat de toekomst kan brengen maar ook om een andere manier van denken over te brengen. Eentje die langer beklijft dan de dag zelf.

 

De trendwatchers van Rozenbrood creëerden een sessie waarin ze trendtools aanreikten in een interactieve trendpresentatie binnen de corona-regels. Daarna gingen de deelnemers aan de slag met het analyseren en duiden van vroege signalen van de toekomst. Dit leverde nieuwe inzichten op voor zowel de korte termijn als voor de inrichting van de organisatie op de langere termijn.

Zorgen voor de toekomst | Creativiteit als motor voor innovatie Trendpresentatie met workshop over materiaalinnovatie die van invloed is op de zorg. Welke vernieuwingen zijn er? En hoe zou je die nieuwe materialen kunnen gebruiken om betere zorg te verlenen?


Nadenkend over de toekomst van de zorg gaat het vaak over personeel of het tekort daaraan, over digitalisering, robotisering en natuurlijk de financiering van de zorg. Maar materiaalinnovatie blijft vaak onderbelicht. Toch zijn er ontwerpers, kunstenaars en andere creatieven bezig met het uitvinden van nieuwe materialen, het geven van nieuwe functies aan materialen die we al heel lang kennen of het verbinden van materialen met technologie. Heel veel van deze bevindingen kunnen een toepassing krijgen in de zorg.

In de trendpresentatie geven we een inspirerende voorzet van materiaalvernieuwingen. In de workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag met een quick concepting tool om doorvertalingen te maken van de materialen naar toepassingen in de zorg.