Food

 

Op deze pagina vindt u dan ook een aantal voorbeelden van wat Rozenbrood op dit vlak gedaan heeft. Van trendpresentatie tot trendtraining en workshops. Vanzelfsprekend passen wij een presentatie graag aan naar het doel en de doelgroep van uw bijeenkomst of geven in nieuw maatwerk antwoord op uw vraag.

////


////

SPUDS IN SPACE | De aardappel in 2116

Hoe produceren, verpakken, vervoeren en consumeren we aardappels in 2116? In de presentatie schetsen we eerst een algemeen beeld van de wereld in de toekomst aan de hand van de belangrijkste drivers. Hoe zit de wereld op politiek en economisch gebied in elkaar in 2116? Welke rol speelt technologie? Om de toekomst tastbaarder te maken ontwikkelde ROZENBROOD op basis van demografische en technologische ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn een typologie van de drie belangrijkste samenlevingstypen die we voorzien. Per samenlevingsvorm beantwoorden we een aantal vragen: Hoe werken, wonen en eten we? Welke rol spelen retail, horeca en robots?

 


De presentatie geeft een goed beeld van mogelijke toekomsten en zet het publiek aan tot nadenken over de stappen die genomen moeten worden om te komen naar preferred futures.

 

De drie in ‘Spuds in space’ voor food uitgewerkte samenlevingstypologieën lenen zich ook goed om door te vertalen naar andere onderwerpen of branches.

 

Leo de Kock is één van de stille reuzen van Nederland: een groot bedrijf dat veel mensen niet kennen, maar werk doet waar bijna iedereen mee in aanraking komt. Het is het grootste aardappelverpakkingsbedrijf van Nederland. Iedereen die verpakte aardappels koopt, staat dus regelmatig met hun product in handen. Dat verpakken doen ze al 100 jaar en dat was reden voor een feestje.

 

Op dat feestje schenen diverse sprekers hun licht over het heden en verleden van het bedrijf. ROZENBROOD mocht de toekomst belichten: hoe produceren, verpakken, vervoeren en consumeren we aardappels in 2116?

 

Na het schetsen van een algemeen beeld van de wereld in de toekomst, werkten we de drie belangrijkste samenlevingstypen nader uit in hun omgang met voedsel. De typologie ontwikkelde ROZENBROOD op basis van demografische en technologische ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn.

 

Bij de verbeelding van die toekomsten maakten we gebruik van artist-impressions, design fiction en futuristische beelden.

 

Gaat alles zo gebeuren als we in onze presentatie voorspeld hebben? Nee, natuurlijk niet. Sommige dingen hebben we wat aangezet, omdat het nu eenmaal een feestje was. Van andere ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn, is niet altijd te voorspellen hoe groot ze zullen worden. Of wanneer ze groot zullen worden. Daarvoor zijn er in een periode van 100 jaar nu eenmaal te veel variabelen om uit te komen op één toekomstbeeld.

////


////


FEED MY NEED | Wat ligt er morgen op uw bord?

Wat ligt er morgen op uw bord?
Deze presentatie is ontwikkeld voor de Stichting Fooddelta Zeeland. De presentatie toont de consumentenwaarden van nu met aansprekende voorbeelden hoe andere bedrijven daar nu vorm aan geven. De presentatie is geschikt voor foodprofessionals op alle gebieden.

Op 17 maart stond ROZENBROOD in Zeeland voor een zaal met bedrijven die voedsel van het land en uit het water produceren, verwerken, verhandelen en serveren.
De bijeenkomst was ter gelegenheid van de fusering van de stichtingen Foodport Zeeland en Lekker Regionaal Product tot Fooddelta Zeeland. De nieuwe stichting wil verdere groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten bevorderen. En Zeeland daarmee nog beter op de kaart zetten als voedselproducent, -expert en culinaire bestemming.

 

De ondernemers uit de agrarische, schaal- en schelpdier, logistieke, voedselverwerkende, retail- en horecasectoren vertegenwoordigen € 1,7 miljard productiewaarde en € 800 miljoen toegevoegde waarde. Ze zijn goed 15% van de werkgelegenheid in de provincie Zeeland.
De nieuwe stichting wil verdere groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten bevorderen onder het motto ‘Uit de zee en van de grond tot in de mond’.

 

Bij zo’n gelegenheid krijgen de deelnemers ook graag een kijkje in de toekomst. ROZENBROOD toonde op basis van veranderende consumentenwaarden in vier clusters waar nu kansen liggen voor voedselproductie, -verpakking, -distributie, -consumptie en -beleving.
Als uitsmijter keken we ook nog naar 2025. Is het denkbaar dat Zeeuwse aardappels dan in de stad verbouwd worden? Is het denkbaar dat we de voedselproducten dan kunnen inzetten op hun medische werking? En drijven er dan straks boerderijen voor de Zeeuwse kust?