Cultuur

 

Op deze pagina vindt u dan ook een aantal voorbeelden van wat Rozenbrood op dit vlak gedaan heeft. Van trendpresentatie tot trendtraining en workshops. Vanzelfsprekend passen wij een presentatie graag aan naar het doel en de doelgroep van uw bijeenkomst of geven in nieuw maatwerk antwoord op uw vraag.

BEAM ME UP  | Consuming culture in the digital age

De wereld digitaliseert en individualiseert in hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor alle bedrijfstakken, dus ook voor het culturele veld.
In de dynamische presentatie ‘Beam me up’ laat Rozenbrood zien welke trends er spelen en met welke waarden consumenten leven. Vervolgens laten we zien hoe culturele instellingen zoals musea, bibliotheken, poppodia e.d., nu al inspelen op die behoeftes en trends. Vanuit het nu kijken we dan naar waar de vernieuwing zit door voorbeelden te geven van nieuwe manieren om in die consumenten- behoeften te voorzien. Vanzelfsprekend speelt technologie hierin een grote rol.

 

Uitzoomend geven we tenslotte een beeld van de grote verschuivingen waar we middenin zitten. Om houvast te hebben bij toekomststrategie eindigt de presentatie met vier mogelijke posities waarop culturele instellingen de consument in de toekomst kunnen blijven bereiken.

 


De presentatie komt het best tot zijn recht op een groot scherm, gezien de vele beelden en video’s die er in aan bod komen.
De presentatie is ontwikkeld voor het Digit Up festival 2019 van de Vlaamse organisatie Cultuurconnect. Zoals in alle presentaties van Rozenbrood zijn de voorbeelden internationaal.

Nogmaals hartelijke dank voor jullie presentatie. We hebben niets dan lovende woorden gehoord van de deelnemers: boeiend, flitsend en een visueel pareltje.

Maike Somers Cultuurconnect Brussel

REPEAT AFTER ME | waardenvol waardeloos

Als je kijkt met de blik van vroeger naar het nu, lijkt het of er veel verloren is gegaan. Waar is de gemeenschapszin? Waar is de saamhorigheid? Waar is het vredige straatbeeld? En waar is in hemelsnaam de rust gebleven? Is onze wereld in verval? Zijn we van een aardige en waardige maatschappij verworden tot een maatschappij waarin het ‘ik’ regeert? En waarden er niet meer toedoen?

De trendpresentatie ‘Repeat after me’ adresseert juist deze vragen. Als waarden worden overgedragen door het gezin en de maatschappij hoe kan het dan dat onze wereld zo radicaal veranderd is? Aan de hand van 9 waarden schetst Rozenbrood in de presentatie de wereld van 50-70 jaar geleden en de wereld van nu. Gaat alles werkelijk bergafwaarts? Of wordt het een stuk rooskleuriger als je anders kijkt?

Aan deze presentatie kan desgewenst een workshop of een trendtour gekoppeld worden.


Deze presentatie gaat over waardenveranderingen en daarmee over trends. De trends blijven echter onbenoemd. De presentatie is op deze manier toegankelijk voor een groot publiek, omdat gewerkt wordt met kleine voorbeelden uit de Nederlandse maatschappij, die voor iedereen herkenbaar zijn.

De presentatie is geschikt voor een teambuildingsessie, vooral in combinatie met een trendtour, maar kan ook ingezet worden als algemene eye-opener voor het signaleren van en denken over trends. De trendtour hebben wij uitgezet in Rotterdam. Aan de tour kunnen maximaal 50 mensen deelnemen.

CULTURE JAM | Wat consumenten willen van cultuur

Een ‘jam’ is een onprettige, chaotische opeenhoping, denk aan een ‘traffic jam’. ‘Culture jam’ staat voor de trends die op dit moment bedreigingen vormen voor de deelname aan cultuur. Simpelweg omdat er zoveel alternatieven zijn bijvoorbeeld. Of gewoon omdat je je stoel niet meer voor uit hoeft om iets te beleven.
‘Culture jam’ laat deze trends zien aan de hand van de behoeften van (cultuur)consumenten. Tegelijkertijd maakt ROZENBROOD ook de kansen zichtbaar die deze trends bieden voor culturele instellingen en overheden die een cultuurbeleid willen ontwikkelen aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de culturele wereld.

 


De presentatie geeft een goed beeld van de culturele behoeften van de hedendaagse consument. Het is een prima aftrap voor een strategische sessie voor een culturele instelling of visie-sessie van een gemeente met het oog op nieuw cultureel beleid. Indien gewenst kan er ook een workshop bij gegeven worden.

Titel
tekst


Tekst