BEAM ME UP  | Consuming culture in the digital age

De wereld digitaliseert en individualiseert in hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor alle bedrijfstakken, dus ook voor het culturele veld.

 

In de dynamische presentatie ‘Beam me up’ laat Rozenbrood zien welke trends er spelen en met welke waarden consumenten leven. Vervolgens laten we zien hoe culturele instellingen zoals musea, bibliotheken, poppodia e.d., nu al inspelen op die behoeftes en trends. Vanuit het nu kijken we dan naar waar de vernieuwing zit door voorbeelden te geven van nieuwe manieren om in die consumenten- behoeften te voorzien. Vanzelfsprekend speelt technologie hierin een grote rol.

 

Uitzoomend geven we tenslotte een beeld van de grote verschuivingen waar we middenin zitten. Om houvast te hebben bij toekomststrategie eindigt de presentatie met vier mogelijke posities waarop culturele instellingen de consument in de toekomst kunnen blijven bereiken.

De presentatie komt het best tot zijn recht op een groot scherm, gezien de vele beelden en video’s die er in aan bod komen.

 

De presentatie is ontwikkeld voor het Digit Up festival 2019 van de Vlaamse organisatie Cultuurconnect. Zoals in alle presentaties van Rozenbrood zijn de voorbeelden internationaal.

 


Nogmaals hartelijke dank voor jullie presentatie. We hebben niets dan lovende woorden gehoord van de deelnemers: boeiend, flitsend en een visueel pareltje.

Maike Somers Cultuurconnect Brussel