ALMERE 2037

In het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn de studiedagen van de gemeente Almere gewijd aan de toekomst. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst in september 2017 verzorgde Rozenbrood een werksessie in het verlengde van de presentatie van futuroloog Peter van der Wel.
Het verhaal van Peter van der Wel haalde de gemeenteraadsleden uit hun ‘hier- en nu-bijziendheid’. Door middel van het trendspel van Rozenbrood kregen de deelnemers vervolgens meer grip op de toekomst.

Aan de hand van 8 thema’s werden de raadsleden geconfronteerd met mogelijke toekomstontwikkelingen binnen dat thema. Zij pasten vervolgens een weging toe of dat een waarschijnlijke ontwikkeling was voor Almere. De combinatie met andere waarschijnlijke ontwikkelingen leverde nieuwe scenario’s op.


Leuk is dat de verschillende politieke fracties zoveel mogelijk door elkaar geklutst werden aan thematafels, om veel verschillende invalshoeken te hebben.
Vervolgens verbeeldden de deelnemers individueel hun visie op de toekomst door het maken van een tijdschriftcover met als publicatiedatum september 2037.

Het Evoluon in Eindhoven vormde de perfecte en gastvrije locatie voor deze bijeenkomst.