ADMIT ONE | over de toekomst van cultuur

IKunstenaars uit alle disciplines zijn vaak de eersten die veranderingen in de tijdsgeest verwoorden, verbeelden, vorm geven of op een andere manier over het voetlicht brengen. Toch spelen er nu een hoop dingen in de samenleving die van buitenaf sterk richting geven aan de culturele wereld. Wat zijn de mega- en consumententrends die invloed hebben op culturele organisaties? En wat zijn inspirerende, vernieuwende voorbeelden van kunstenaars of culturele instellingen die hierop inspelen?


Admit one’ geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, overzichtelijk gerangschikt in clusters van waarden die de consument hoog in het vaandel heeft staan. Aan de hand van (voor)beelden uit de culturele wereld, maakt ROZENBROOD in de presentatie duidelijk hoe deze trendwaarden vorm krijgen in de culturele wereld.


‘Admit one’ biedt toegang tot de wereld van trends en cultuur. De presentatie zet aan tot nadenken over nieuwe strategieën voor cultuur en cultuurbeleid. Desgewenst kan de presentatie gevolgd worden door een workshop waarin aanzetten voor nieuwe concepten en (marketing) strategieën ontwikkeld worden in een spelvorm, waarin ook de kennis van de deelnemers geactiveerd wordt.